LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førsteamanuensis / førstelektor / høyskolelektor innen bedriftsøkonomi

Søknadsfrist: 03.01.2022

Handelshøyskolen BI

Campus Trondheim er en integrert del av Handelshøyskolen BI. Campus Trondheim tilbyr bachelorstudier på hel- og deltid, og har i dag 1600 studenter innen fagområdene økonomi, administrasjon, ledelse, entreprenørskap, markedsføring og eiendomsmegling.

HANDELSHØYSKOLEN BI FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI, campus Trondheim, er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor innen bedriftsøkonomiske fag. Stillingen innebærer undervisning og sensur innen bedriftsøkonomiske fag. I tillegg vil veiledning av studenter inngå i stillingen. Det er spesielt behov for kompetanse innen regnskap og økonomistyring.

Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet campus Trondheim, og vil samtidig være tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved campus Oslo.

Den som ansettes forventes å bidra til at Handelshøyskolen BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Dokumentert faglig formidling og publisering i internasjonale tidsskrifter vil derfor bli tillagt vekt. Det forventes at aktuell kandidat tar aktiv del i å utvikle BIs akademiske miljø både innenfor forskning og undervisning.

For ansettelse som førsteamanuensis vil stillingen inneholde både undervisning, forskning og publisering. Det er forventet at kandidaten skal undervise og veilede studenter, bidra til nasjonal og internasjonal forskning og/eller pedagogisk utviklingsarbeid.

Kompetansekriterier og kvalifikasjonskrav:

 • Stilling som høyskolelektor krever relevant mastergrad eller tilsvarende.
  • Stillingen som førstelektor krever bl.a. relevant dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
  • Stilling som førsteamanuensis krever relevant norsk doktorgrad eller tilsvarende relevant utenlandsk doktorgrad.
  • Kandidaten må beherske flytende norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.
  • Gode pedagogiske ferdigheter og/eller pedagogiske kvalifikasjoner vil bli tillagt vekt
  • Undervisningserfaring på bachelornivå vil tillegges vekt
  • Dersom det er flere kvalifiserte kandidater vil søkere med doktorgrad bli foretrukket
   • BI vil legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgiving.

Stillingen er knyttet til BIs pensjonsordning i Storebrand og lønnes etter avtale. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner.

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Ingunn Myrtveit, tlf. 464 10 431 eller direktør ved BI campus Trondheim, Asgeir Opland, tlf. 932 01 655.

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Dette gjelder også pedagogiske kvalifikasjoner.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS