LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førsteamanuensis / førstelektor / høyskolelektor i organizational behaviour (Bergen)

Søknadsfrist: 15.08.2022

Handelshøyskolen BI

Campus Bergen er BIs største campus utenfor Oslo, sentralt lokalisert på Marineholmen. Det er ca. 3000 fulltidsstudenter ved campus Bergen, fordelt på 9 ulike bachelorprogrammer og 1 Master of Science program med 2 ulike majorer. Fagstaben ved campus Bergen består av 21 fulltidsstillinger og 2’er fordelt på BI sine ulike institutter.

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet. BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse.

Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI, Campus Bergen, er det ledig stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høyskolelektor i organisasjonspsykologi/organisasjonsatferd. Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet campus Bergen, og vil samtidig være tilknyttet faggruppen for organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved campus Oslo.

Handelshøyskolen BI Campus Bergen tilbyr utdanning bl.a. innen organisasjonspsykologi og ledelse på bachelornivå og masternivå. Undervisning og veiledning av studenter, samt sensur inngår i stillingen.

Den som tilsettes bør ha kompetanse innenfor organisasjonspsykologisk relevante problemstillinger knyttet til for eksempel motivasjon, arbeidsmiljø, omstilling, læring, kommunikasjon, ledelse, individuelle forskjeller, gruppers fungering, seleksjon og HRM.

KOMPETANSEKRITERIER OG KVALIFIKASJONSKRAV:

  • For stillingen som høyskolelektor gjelder høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende, mastergrad, herunder erfaringsbasert master, godkjennes som faglig utdanning for ansettelse. Det er et krav at hele eller deler av graden skal være innenfor det fagområdet hvor vedkommende skal ansettes eller få opprykk.
  • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Det er normalt et krav ved Handelshøyskolen BI at vedkommende har relevant yrkespraksis fra samfunns- eller næringsliv.
  • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
  • For førstelektorstillingen søker vi etter dokumentert evne til å publisere pedagogiske arbeider og cases rettet mot undervisning, samt gode pedagogiske evner i leveranse av undervisning både digitalt og i undervisningsrom. Vi imøteser gjerne søkere med doktorgrad til førstelektorstillingen. BI vil kunne vurdere å ansette kandidater til stilling som høyskolelektor med krav om kvalifisering til førstelektor, dersom vurdering av aktuelle kandidater tilsier dette.
  • For stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.
  • Gode pedagogiske ferdigheter og/eller pedagogiske kvalifikasjoner vil bli tillagt vekt.

BI stiller krav til fast ansattes utdanningsfaglige kompetanse på universitets- og høyskolenivå. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. En del av instituttets undervisningsportefølje er rettet mot norsk arbeidsliv. Den som blir ansatt må derfor beherske norsk/skandinavisk språk og ha kunnskaper og forståelse om norsk/skandinavisk arbeidsliv. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper innen norsk/skandinavisk språk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler og i henhold til krav i stillingsutlysningen. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Søkere må også være forberedt på å gi en prøveforelesning eller en seminarpresentasjon.

Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Stillingen er knyttet til Handelshøyskolen BIs pensjonsordning i Storebrand og lønnesetter avtale.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI ved instituttleder Øyvind Martinsen, tlf. 464 10 737, eller direktør ved Campus Bergen Elisabeth Seim, tlf 98251612.

Søknaden, CV og komplett liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Dette gjelder også pedagogiske kvalifikasjoner.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Søknadsfrist: 15.8.2022.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS