Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis / Førstelektor innen fagområdet entreprenørskap i Trondheim

Søknadsfrist: 08.01.2021

Handelshøyskolen BI

Campus Trondheim er en integrert del av Handelshøyskolen BI. Campus Trondheim tilbyr bachelorstudier på hel- og deltid, og har i dag 1600 studenter innen fagområdene økonomi, administrasjon, ledelse, entreprenørskap, markedsføring og eiendomsmegling.

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Institutt for Strategi og Entreprenørskap og Campus Trondheim søker en førsteamanuensis / førstelektor innenfor Entreprenørskap til vårt Campus i Trondheim.

Institutt for Strategi og Entreprenørskap har en ambisjon om å bygge opp vårt fagmiljø, forskning og BIs entreprenørskapsstudium ved campus Trondheim. I tillegg har vi et ønske om at rett kandidat kan aktivt bidra ved BIs tilsvarende program ved campus Bergen. I tillegg vil kandidaten samarbeide med vårt fagmiljø ved campus Oslo.

Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI forvalter fagfeltene strategi, innovasjon og entreprenørskap. Instituttet har som ambisjon å øke faglig og praktisk relevans gjennom høy kvalitet i forskningen og aktivt samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Sentrale forskningstema på instituttet inkluderer forretningsmodeller, teknologi og digitalisering, internasjonal handel og organisering, entreprenørskap, allianser, nettverk, og oppkjøp, helseinnovasjoner, kunnskapsbasert strategi, strategiprosesser og klynger/rammebetingelser.

Søkere må ha doktorgrad eller tilsvarende. For søkere til førsteamanuensis-stillingen søker vi etter kandidater med dokumentert evne til å publisere forskning av høy kvalitet i ledende tidsskrift innen fagfeltet strategi. For førstelektor søker vi etter dokumentert evne til å publisere pedagogiske arbeider og cases rettet mot strategiundervisning, samt gode pedagogiske evner i leveranse av undervisning både digitalt og i klasserom / auditorium.

Det er ønskelig at søkere kan påta seg undervisningsoppgaver over et bredt spekter av studieprogrammer, og vil være sentrale i forvaltning og utvikling av BIs Bachelor i Entreprenørskap. Undervisningen foregår i stor grad på norsk og søkere bør derfor beherske et skandinavisk språk. Dokumentert erfaring med interaktiv og prosessorienterte undervisningsformer, undervisning av store klasser, kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger, samt utvikling av studieprogram, blir tillagt vekt.

Det forventes at den som tilsettes har evne og vilje til aktivt å bidra til instituttets fagmiljø. Motiverte kandidater kan regne med spennende utfordringer i et sammensatt, dynamisk og stimulerende fagmiljø. Entreprenørskapsbacheloren har over tid hatt stor vekst, og tilbys ved Campus Oslo, Campus Bergen og Campus Trondheim. BI vil legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er knyttet til vår til enhver tid gjeldene pensjonsordning og lønnes etter avtale.

Vi søker primært etter en person som har interesse for undervisning og ambisjoner om utvikling og styrking av vårt tilbud på bachelorområdet hvor vi trenger mer kapasitet. Riktig kandidat kan gis muligheter for videre akademisk merittering.

Kvinner oppfordres til å søke. Aktuelle søkere vil innkalles til intervju, samt prøveforelesning eller seminarpresentasjoner.

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Bedømmelsen skal skje på grunnlag av dokumentert vitenskapelig og pedagogisk kompetanse.

For dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse er det anledning til å levere inntil 15 vitenskapelige arbeider. Søkeren skal peke på/sende inn de opp til 15 vitenskapelige arbeidene som vedkommende mener er de viktigste, både ut fra kriteriet om vitenskapelig fordypning og kriteriet om vitenskapelig bredde. En doktorgradsavhandling blir regnet som ett arbeid, selv om den er sammensatt av flere arbeider.

Merk også at det er nødvendig å dokumentere pedagogisk kompetanse. Skulle du få problemer med å laste opp dokumentajson elektronisk ta konakt på [email protected]

Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Det er ikke anledning til å sende inn arbeider etter fristen.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS