Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Gruppeleder kontroll / rapportering ved Seksjon for lønn

Søknadsfrist: 22.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28.000 studenter og 7.500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

Vi skal besette en nyopprettet stilling som gruppeleder kontroll/rapportering ved Seksjon for lønn.

Vi søker etter leder for gruppen med ansvar for forvaltning av interne kontrollrutiner, avstemming og rapportering av lønn,og myndighetsrapportering for norske og utenlandske arbeidstagere.

UiO har et tett faglig samarbeid med de største universitetene i Norge om bruk og utvikling av SAP som lønnssystem for universitets- og høyskolesektoren, med Direktoratet for økonomistyring som tjenesteleverandør.

Vi søker etter en gruppeleder som vil være pådriver i arbeidet med å utvikle et dynamisk lønnskontrollprogram tilpasset nye systemer og prosesser. Du vil lede og delta i utviklingsarbeid og digitaliseringsinitiativ internt i seksjonen, og ha personalansvar for gruppens ansatte. I tillegg vil du være en del av ledergruppen i seksjonen.

Seksjon for lønn har i dag 30 ansatte som er organisert i 3 grupper: lønnsproduksjon og brukerstøtte, permisjoner, NAV-refusjoner og reiser/utlegg samt kontroll, avstemming og rapportering. Seksjonen har ansvar for at 7.500 ansatte, 2.000 gjesteforskere og andre eksterne får utbetalt lønn og avtalte godtgjørelser og tillegg. Årlig har vi i tillegg ca. 12.000 lønnsmottagere på korttidskontrakter. UiO er et internasjonalt orientert universitet med stor bredde i internasjonalt forskningssamarbeid, og har om lag 200 fast ansatte i utlandet og 800 utenlandske på korttidskontrakter.

Seksjon for lønn inngår i Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, som har ansvar for virksomhets- og økonomistyringen, samt regnskaps-, lønns- og økonomitjenestene ved UiO iht. regelverk, rapporteringskrav og interne styringsbehov. Den som ansettes som gruppeleder vil ha tett samarbeid med tilsvarende rolle i Seksjon for regnskap.

Arbeidsoppgaver

Gruppeleder vil ha ansvar for å følge opp, fordele og koordinere gruppens arbeidsoppgaver innen områdene internkontroll, avstemming og rapportering til Skatteetaten, Statens pensjonskasse, dokumentasjon til Riksrevisjonen, samt trygdemyndigheter i andre land tilknyttet UiO sine ansatte og eksterne tilknyttede. Gruppeleder vil inneha personalansvar for gruppens ansatte og koordinere arbeidet internt og i samarbeid med de andre gruppene i lønningsseksjonen, samt i avdelingen. Det kan bli aktuelt å vurdere noen justeringer mellom gruppene i seksjonen med hensyn til både personal-og fagansvar.

Gruppeleder skal i tillegg til å koordinere gruppens arbeidsoppgaver inneha ansvar for å:

 • Utvikle og forvalte et risikobasert og dynamisk lønnskontrollprogram.
 • Ivareta dialogen ut mot fakultetene og nødvendige avklaringer og oppfølging av saker innenfor eget ansvarsområde.
 • Sikre grunnlag for rapportering til Skatteetaten, Statens pensjonskasse, Riksrevisjonen m.m.
 • Identifisere, videreutvikle og forbedre rutiner, arbeidsmetoder og tjenester, samt opplæring internt og eksternt.
 • Analysere konsekvenser av innføring av nytt eller endret regelverk/rammebetingelser, samt planlegge og gjennomføre implementeringen av disse ved UiO.
 • Koordinere og bidra inn i arbeidet med rapportering på utlandsområdet.

Stillingen vil kunne tillegges andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområder.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen økonomi, revisjon og/eller regnskap. Realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet såfremt du kan dokumentere evne til å mestre og levere oppgaver på det aktuelle nivået.
 • God overordnet lønnsfaglig kompetanse, og kunnskap om statlige lønnsfaglige og regnskapsrelaterte regler.
 • Ledererfaring eller erfaring med fag-/teamledelse med oppfølging av ansatte.
 • Erfaring med tilsvarende ansvarsområder i en større virksomhet vil bli vektlagt.
 • Det er ønskelig med erfaring knyttet til forbedring av rutiner og prosesser.
 • Gode ferdigheter i og forståelse for IKT-baserte verktøy.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, analytisk, god tallforståelse og ansvarsbevisst.
 • Tydelig og fremoverlent personalleder.
 • Initiativrik med god gjennomføringsevne.
 • Nysgjerrig og engasjert i jobben.
 • Arbeider selvstendig, og setter pris på utfordringer.
 • Løsningsorientert, og samarbeider godt med andre.
 • Har gode formidlings- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder, SKO 1407 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 689.100-790.100 avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • Stort fagmiljø.
 • Hyggelig arbeidsmiljø og trivelige kollegaer i moderne kontorlokaler.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søknad med eventuelle vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Ann-Christine Alderin Låtun, tlf. mobil (+47) 95199391

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS