Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Leder av internasjonal avdeling ved Norsk senter for menneskerettigheter

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har som formål å drive forskning, utdanning, formidling og programvirksomhet om menneskerettigheter.

Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt. SMR har for tiden ca. 25 medarbeidere og holder til i lyse og trivelige lokaler ved Tullinløkka i Oslo sentrum.

Om stillingen

Ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er det ledig stilling som leder av internasjonal avdeling (SKO 1407).

Internasjonal avdeling har ansvar for gjennomføring av prosjekter som skal bidra til at forskningsbasert menneskerettslig kunnskap brukes i praksis for å møte menneskerettighetsutfordringer. Kompetansebygging og styrking av ulike profesjonsgruppers kunnskap og oppfølging av internasjonale menneskerettighetsstandarder er sentralt i avdelingens arbeid, som inkluderer samarbeid i land som Brasil, Kina, Indonesia, Thailand, Nigeria og Ukraina. Arbeidet har vært støttet av Utenriksdepartementet gjennom flerårige finansieringsavtaler. Forvaltningsansvaret for den nåværende avtalen overtas nå av Norad. Avdelingen har også ansvar for prosjekter som støttes gjennom Nansen-programmet for Ukraina. Internasjonal avdeling består for tiden av 10 medarbeidere. Arbeidet er organisert innenfor temaene Rettsstat og rettssikkerhet, Religion og menneskerettigheter, med fokus på tros -og livssynsfrihet, Menneskerettigheter og næringsliv og Menneskerettighetsutdanning.

SMR er et fler- og tverrfaglig senter ved Det juridiske fakultet, UiO. SMR skal gjennom forskning, utdanning, formidling og internasjonalt anvendt arbeid fremme menneskerettighetsfaget som en akademisk disiplin. Se SMRs nettside for utfyllende informasjon.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Leder av internasjonal avdeling har, i samarbeid med senterleder og kontorsjef ved SMR, ansvar for strategisk, faglig og administrativ ledelse av avdelingen, og daglig oppfølging av avdelingens internasjonalt anvendte arbeid gjennom en rekke ulike menneskerettighetsprosjekter i forskjellige deler av verden. Vi søker en leder som kommuniserer godt, som kan representere avdelingen og samarbeider godt eksternt og internt. Du er en leder som bygger nettverk, bidrar til faglig samarbeid med andre relevante aktører og sørger for å synliggjøre resultater.

Leder rapporterer faglig til senterleder og administrativt til kontorsjef, og deltar i senterets ledergruppe. Stillingen er eksternfinansiert. Nåværende 3-årige finansieringsavtale gjelder ut 2026. Det må regnes med noe reisevirksomhet i stillingen.

Lederens viktigste oppgaver

 • Strategisk, faglig og administrativ ledelse av avdelingen. 
 • Personal-, økonomi- og resultatansvar for avdelingens prosjekter.
 • Overordnet ansvar for søknadsprosesser, planlegging, gjennomføring og rapportering på eksterne avtaler samt synliggjøring av resultater.
 • Sikre videre finansiering av avdelingens arbeid og bidra til utvikling av nye eksternfinansierte prosjekter.
 • Bidra til videreutviklingen av avdelingen, og legge til rette for et godt arbeidsmiljø. 

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. (Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet).
 • Dokumentert, relevant arbeidserfaring for fagfeltet.
 • Dokumentert ledererfaring og god administrativ kompetanse tilpasset stillingens funksjoner. Erfaring med økonomistyring er et krav.
 • Erfaring fra universitet, høyskole eller annet akademisk institusjonsarbeid er et fortrinn. 
 • Kunnskap om internasjonale menneskerettigheter.
 • Kunnskap og erfaring innenfor språk, kultur og samfunn tilpasset stillingens funksjoner.
 • Kunnskap om bistandsforvaltning og internasjonalt kunnskapssamarbeid er et fortrinn. 
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som liker å arbeide som lagspiller i en kompleks kunnskapsorganisasjon. Du har evne til å jobbe systematisk, er resultat- og løsningsorientert og har god gjennomføringsevne. Du er en tydelig og motiverende leder som er trygg i rollen. Du må ha god rolle- og organisasjonsforståelse og like å håndtere kombinasjonen av drift, forvalting og strategisk arbeid. I tillegg har du gode relasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du trives med samarbeid på tvers og er komfortabel med å samhandle med ulike aktører.

I totalvurderingen vil vi legge spesiell vekt på de personlige egenskapene som gjør søkeren skikket til stillingen.

Starttidspunkt 

Start snarest eller etter avtale.

Stillingen er eksternfinansiert. Ansettelsesperiode er så lenge ekstern finansiering er sikret.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter og høy grad av selvstendig arbeid og faglig utvikling av prosjekter, i krysningspunktet mellom akademia og prosjektarbeid.
 • Lønn som avdelingsleder (SKO 1407) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 732 300 – 821 100, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester 

Søknad og må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS