Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Klinikkleder - Universitetsklinikken for munn- og tannhelse

Søknadsfrist: 12.04.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.


Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 530 studenter og 430 ansatte og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000-60.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Det er ledig nyopprettet stilling som klinikkleder ved Universitetsklinikken for munn- og tannhelse, Universitetet i Oslo.

Universitetsklinikken for munn- og tannhelse hører pr idag organisatorisk inn under Institutt for klinisk odontologi (IKO) og omfatter for tiden Klinikk for allmenn odontologi-voksen, Klinikk for allmenn odontologi-barn og Klinikk for spesialbehandling.

Universitetsklinikken gjennomfører 50 - 60 000 pasientkonsultasjoner årlig, og har - i samarbeid med fagavdelingene - en sentral rolle i utdanning av spesialister innen odontologi, master i odontologi og bachelor i tannpleie, og bidrar både i nasjonal og internasjonal forskning. Universitetsklinikken har 160 ansatte og et budsjett for 2023 på ca 73 mill. kr.

Arbeidsoppgaver

Klinikkleder skal lede og koordinere Universitetsklinikken for munn- og tannhelse, og sikre implementering av fakultetets visjon, mål, og strategier. Det forventes at den som ansettes, driver prosessene rundt utvikling og fremtidig organisering av klinikken. Klinikkleder har ansvar for den daglige drift, også med fokus på pasientløp. Videre inngår ledelse av klinikken, som innebærer å sørge for en profesjonell og effektiv utvikling og ressursutnyttelse på tvers av Universitetsklinikkens enheter.

Stillingen er tillagt personalansvar for de underliggende enhetenes ledere, og stillingsinnehaver skal organisere og lede prosesser for å rekruttere pasienter.

Se stillingsbeskrivelsen for mer utfyllende beskrivelse av ansvar og oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant helsefaglig utdanning med bred erfaring innenfor det helsefaglige området.
 • Formell lederutdanning, gjerne på masternivå. Dette kan kompenseres av bred ledererfaring.
 • Solid ledererfaring hvor det bør vises til oppnådde resultater innen ledelse og koordinering av helsefaglige driftsenheter.
 • Odontologisk helsefaglig kunnskap og erfaring tillegges vekt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges, og den som ansettes må være/ha:

 • Systematisk, handlekraftig, visjonær og samarbeidsorientert
 • Evne til å tenke helhetlig, være samlende og løsningsorientert
 • En anerkjennende og involverende lederstil
 • God til å lytte, inspirere og kommunisere
 • Evne til å samarbeide med kompetente og selvstendige medarbeidere i et utdannelses- og forskningsmiljø

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som avdelingsleder (stillingskode 1407) med lønn fra kr 814 900 til kr 935 300, avhengig av kompetanse. For spesielt høyt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med motivasjon for å søke stillingen
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS