LEDIG STILLING VED SINTEF

HMS-sjef

Søknadsfrist: 03.03.2024

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

Vil du være med og utvikle verdens beste arbeidsplass for fremtidens problemløsere? 

Helse, miljø og sikkerhet har øverste prioritet for alle ansatte i SINTEF. SINTEF Community har omfattende og mangfoldig laboratorie- og feltaktivitet, i tillegg til ordinær kontorvirksomhet på våre lokasjoner i både Trondheim og Oslo. Som HMS-sjef vil du lede fagområdet og ha ansvar for å utvikle og implementere gode rutiner, prosedyrer og arbeidsprosesser innen HMS-området som støtter instituttets målsettinger, og ha ansvar for det systematiske HMS-arbeidet sammen med linjeledelsen i instituttet.

Du vil du få et bredt ansvarsområde med både strategiske og operative HMS-oppgaver.

Du vil også jobbe tett med andre HMS-ressurser i SINTEF, delta i HMS-forum for konsernet, delta i beredskaps- og sikringsarbeid og i konsernprosjekter og ha et tett samarbeid med kvalitetssjef i instituttet.

Arbeidsoppgaver 

 • Være støtte og rådgiver til instituttledelsen i spørsmål knyttet til HMS og beredskap på strategisk og operativt nivå 
 • Være nøkkelperson for ledere og ansatte innen alt som er relatert til HMS området i instituttet (lab, felt, kontor, reiser, og lignende) 
 • Delta i HMS-forum for konsernet SINTEF 
 • Delta i beredskap- og sikringsarbeid
 • Innhente ny kunnskap, utvikle og implementere gode rutiner, prosedyrer og arbeidsprosesser innen HMS-området
 • Sikre at det blir gitt riktig informasjon og god opplæring til våre ansatte innen HMS

Vi ønsker deg som

 • Har master eller tilsvarende arbeidserfaring innen relevante fagområder
 • Har vilje og evne til å utføre et bredt spekter av HMS-oppgaver - både strategiske og operative
 • Har erfaring som HMS-sjef eller tilsvarende ledende rolle
 • Kjenne lover, forskrifter og interne styrende dokumenter innenfor ansvarsområdet, inkludert kjennskap til ISO 14001 og ISO 45001
 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk. 

Vi søker en lagspiller som evner å bygge gode relasjoner. Av personlige egenskaper vil vi blant annet legge vekt på at du er initiativrik og har god gjennomføringsevne, tenker analytisk og helhetlig, og er både serviceinnstilt og løsningsorientert. HMS-sjef rapporterer til visekonserndirektør. 

Vi tilbyr våre medarbeidere

 • En spennende stilling i et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning 
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og god ledelse
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver, senest i 2022
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn
 • Gode muligheter for faglig fordypning og utvikling 

Arbeidssted vil være i enten Oslo eller Trondheim.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS