Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsleder ved Seksjon for renhold

Søknadsfrist: 11.07.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab

Om stillingen

Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor renhold betyr det blant annet at vi arbeider systematisk med å ta i bruk ny teknologi, metoder og standarder i seksjonen.

Vi har tatt i bruk digitalt renholdsplanleggingsystem og alle renholdere har et eget nettbrett som arbeidsverktøy. Seksjonen tester også ut robotiserte maskiner. Som avdelingsleder hos oss vil du bli ansvarlig for 1 renholdsleder, 9 renholdere og 1 lærling i renholdsoperatørfaget. Disse fortjener en leder som ønsker å videreutvikle og effektivisere renholdet samt ivareta den enkelte medarbeider.

Evnen til å kombinere administrativ og faglig ledelse er viktig for å lykkes og trives. Stillingen krever god faglig forståelse for å kunne utføre oppgaver og ivareta tjenesteleveranse til avtalt servicenivå. Stillingen går inn i seksjonens ledergruppe og rapporterer til seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver

 • personal-, økonomi- og resultatansvar
 • lede gjennomføring og utvikling av renholdstjenesten i egen portefølje
 • delta i planlegging og dimensjonering av renhold i LVB mottak
 • utarbeide anbudsdokumenter og delta i anbudsprosesser kvalitetssikring
 • brukerdialog
 • oppfølging av lærling i seksjonen
 • bidra til et godt arbeidsmiljø andre arbeidsoppgaver i Renholdseksjonen må påregnes

Kvalifikasjonskrav 

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen Facility Management. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • relevant ledererfaring fra eiendomsforvaltning, herunder også endringsledelse
 • god IT-forståelse og erfaring med relevante IKT-systemer for renhold, samt kjennskap til robotteknologi
 • god økonomisk forståelse

  Ønskelig kompetanse/erfaring: 

 • kunnskap og erfaring innenfor HMS-arbeid

Personlige egenskaper

 • du har pågangsmot og er resultatorientert
 • du er en synlig og tydelig leder med evne til å motivere, involvere og utvikle dine medarbeidere
 • du er systematisk, effektiv, og gjør klare prioriteringer
 • du har gode kommunikasjon- og formidlingsevner
 • du er løsningsorientert og nytenkende
 • du er fleksibel og har høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • lønn som stillingstittel kode 1407 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 679 700 og kr 777 900, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • trening i arbeidstiden.
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef: Kathe Dyrset, tel: 46 92 53 65

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS