Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ leder - Centre for Educational Measurement (CEMO)

Søknadsfrist: 14.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Centre for Educational Measurement
ved Universitetet i Oslo (CEMO) tilbyr et stimulerende og internasjonalt forskningsmiljø. Senterets ansatte representerer høy metodisk og utdanningsvitenskapelig kompetanse. CEMO har i dag en bred forskningsportefølje som inkluderer grunnforskning innen psykometri og mer anvendt forskning. CEMO bidrar også til utvikling av metodekompetanse gjennom undervisning og utadrettet virksomhet. Senteret samarbeider aktivt med flere internasjonalt ledende forskningsmiljøer og forvalter flere eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Har du gode lederegenskaper og ønsker å bli en del av et spennende og internasjonalt miljø?

Om stillingen

Centre for Educational Measurement (CEMO) er et senter organisert under Det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo. Senteret skal bidra til nasjonal kompetanseutvikling innen pedagogiske målinger, og til å utdanne kandidater på master- og doktorgradsnivå innen feltet.

Vi har for tiden et ledig vikariat som administrativ leder ved CEMO.Vikariatet har en varighet frem til og med 30.06.2023, med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stillingen er underlagt senterleder og omfatter administrative oppgaver knyttet til senteret og senteres aktiviteter. Som administrativ leder vil du ha personalansvar for senterets tre administrative ansatte.

Vi ser etter deg som har gode lederegenskaper og som ønsker å bli en del av et spennende og internasjonalt miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ ledelse av senteret, herunder legge til rette for effektiv drift og organisasjonsutvikling, følge opp HMS på senteret
 • Personalansvar for de administrative ansatte
 • Lederstøtte til senterleder, særlig budsjett- og ressursplanlegging, i utforming av overordnende strategier og særskilte utviklingsområder
 • Budsjettdisponering
 • Sekretær for styret
 • Operativt ansvarlig for tilsettingsprosesser, prosjektoppfølging og årsplanlegging
 • Administrativ støtte til enkeltforskere og sekretærfunksjon for senterstyret, komiteer og utvalg
 • Forskningsadministrativt arbeid
 • Oppgaver knyttet til saksbehandlings- og utredningsarbeid

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det legges vekt på lederegenskaper og administrativ kompetanse tilpasset stillingens funksjoner.
 • Relevant og bred erfaring fra tilsvarende arbeid, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • har gode lederegenskaper
 • har svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er fleksibel, har en positiv innstilling og solid gjennomføringsevne
 • er initiativrik og som kan jobbe både selvstendig og strukturert
 • raskt kan sette seg inn i nye arbeidsoppgaver og evner å holde oversikt og prioriterer i en hektisk hverdag
 • er en positiv bidragsyter til et godt og inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver som gir mulighet for både faglig og personlig utvikling
 • Lønn som avdelingsleder SKO 1407 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 636 700 og kr 728 100, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli kontaktet etter søknadsfristens utløp og invitert til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS