LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Leder til enhet for FoU-administrasjon og prosjektstøtte

Søknadsfrist: 09.10.2022

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 800 studenter og om lag 350 ansatte. Les mer på www.nmh.no

Norges musikkhøgskole søker Leder til enhet for FoU-administrasjon og prosjektstøtte

Vil du være tett på Musikkhøgskolens satsing på forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid? Vi søker leder til enhet for FoU-administrasjon og prosjektstøtte

FoU-virksomheten ved NMH er i rivende utvikling og både andelen kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning forventes å vokse de nærmeste årene. Det meste av NMHs FoU-aktivitet er organisert gjennom våre FoU-sentre som til sammen dekker områdene kunstnerisk utviklingsarbeid, oppføringspraksis, musikkterapi og musikkpedagogikk. NMH har også to doktorgradsprogrammer og et senter for fremragende utdanning i musikkutøving. Til sammen drifter institusjonen over 100 FoU-prosjekter med ulik innretning og størrelse.

Enhet for FoU-administrasjon og prosjektstøtte inngår som en av tre enheter i studie- og FoU-seksjonen og har ansvaret for oppfølging av FoU-virksomheten i tett samarbeid med viserektor for FoU.

Dette skal du jobbe med

Som avdelingsleder vil din arbeidshverdag være tett knyttet til hele NMHs FoU-virksomhet. Du vil følge en rekke av våre fremste utøvere, pedagoger og forskere innenfor musikkfeltet tett, og være en ressursperson i møter mellom fag og administrasjon. Foruten saksbehandling og håndtering av ulike prosesser og forespørsler vil du ha personalansvar og ansvar for oppfølging av arbeidsoppgaver og ansvarsområder i enheten. Du vil rapportere til studie- og FoU-sjef, og inngå i studie- og FoU-seksjonens ledergruppe.

Avdelingsleder skal bidra til å sikre godt samarbeid og god arbeidsflyt på tvers av enheter og seksjoner i administrasjonen. Du vil også ha et særlig ansvar for at samarbeidet med fagmiljøene flyter godt innenfor enhetens ansvarsområder.

Ansvarsområder / arbeidsoppgaver:

 • Personal-, resultat- og budsjettansvar
 • Sekretær for FoU-utvalget
 • Bistå i søknadsprosesser om eksternfinansiering og i oppfølging av pågående prosjekter
 • Bistå studie- og FoU-sjef og viserektor for FoU i overordnede prosesser som angår FoU-virksomheten ved NMH

Disse kravene må du oppfylle:

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning, minimum bachelorgrad. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra FoU-administrasjon og god innsikt i kompleksiteten i det FoU-administrative arbeidet
 • Kunnskap om høyere utdanning
 • Erfaring fra strategisk planarbeid
 • God tallforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Det er en fordel om du også har:

 • God kjennskap til sentrale aktører for eksternfinansiert virksomhet
 • Kjennskap til utdanningsinstitusjoner innen skapende og utøvende kunstfag
 • Kjennskap til kunstnerisk utviklingsarbeid

Vi ser etter deg som:

 • Er en god relasjonsbygger som motiveres av å lede andre gjennom involverende prosesser
 • Er opptatt av forbedring og videreutvikling av fagområder og arbeidsprosesser
 • Er god på å tenke helhetlig og se muligheter innenfor gitte rammer
 • Er god på å prioritere og håndtere tidspress
 • Har god rolleforståelse

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Generelt:

Stillingen er underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som avdelingsleder, stillingskode 1407, lønnstrinn 70-75 (f.t. kr. 661 400 – kr. 728 100 pr. år). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkeren vil i så tilfelle bli varslet om dette.Stillingen er fast.

Tiltredelse: Etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til vår rådgiver hos Hodejegerne AS, Åsta Braathen, tlf.: 98 90 10 25.

Søknadsfrist: 09.10.2022.

Søk på stillingen

Kontaktperson:

Powered by Labrador CMS