LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Avdelingsingeniør / Overingeniør til BioMEMS-laboratorium

Søknadsfrist: 09.01.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som Avdelingsingeniør/Overingeniør til BioMEMS-laboratorium

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør.

Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer og nærmeste overordnede er laboratorielder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Ved instituttet har vi laboratorier som er innrettet på å kunne teste ut bioelektromekaniske komponenter (BioMEMS-komponenter) som f. eks. sensorer til bruk innen biologi og medisin. Dette innebærer også håndtering og behandling av biologiske prøver som cellekulturer, bakterier og virus, samt molekylærbiologiske analyseteknikker. Personen vi søker vil ha ansvaret for disse laboratoriene.

Aktuelle arbeidsoppgaver er:

 • Drifts- og sikkerhetsansvar av kjemi-, biologi-, biokjemi-, og bioelektronikklaboratoriene ved MST-lab i forskningsparken på Bakkenteigen.
 • Drift og bruk av kjemi våtbenker, avtrekksstasjoner, gasskromatograf, spektrometer, impendansmåleutstyr etc.
 • Opplæring av studenter, ansatte og eksterne i arbeids- og sikkerhetsrutiner for laboratoriene.
 • Veiledning av Bachelor-, Master og PhD-studenter i praktisk laboratoriearbeid.
 • Anvende molekylærbiologiske og cellebiologiske metoder.
 • Innkjøp av materiell til bruk på laboratoriene.
 • Oppfølging av HMS-relaterte oppgaver i laboratoriene med spesielt fokus på kjemikalier, smittevern og personsikkerhet.
 • Gjennomføre oppdragsarbeid for eksterne aktører i våre laboratorier.
 • Følge opp internkontrollrutiner
 • Andre relevante laboratorieoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning innen biologiske fag fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Søkere med annen relevant utdanning kan også tas i betraktning, f. eks. innen molekylærbiologi eller biokjemi. For stilling som overingeniør vil relevant arbeidserfaring, gjerne masterutdanning eller sivilingeniørutdanning bli vektlagt.
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Erfaring med cellekulturer og sterikteknikk
 • Erfaring med molekylærbiologiske teknikker
 • Erfaring med smittevern eller laboratorium med inneslutningsnivå 2 er ønsket
 • Kjennskap til og erfaring med aktuelt utstyr som: sikkerhetskabinetter, PCR-maskiner, inkubatorer, autoklaver, frysere, kalibrerte pipetter, gasskromatografer, spektrofotometere
 • Kjennskap til BioMEMS og mikrofluidikk er en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper generelt
 • Erfaring med Eco Online er en fordel

Det vil bli lagt vekt på

 • Kvalifikasjoner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn og vilkår

Avdelingsingeniør (SKO 1085): NOK 475 800 - 594 300 per år eller Overingeniør (SKO 1087): NOK 516 100 - 626 100 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS