LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Material- og boligforvalter

Søknadsfrist: 21.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

UiT - Norges arktiske universitet søker deg som kan forvalte universitetets beholdning av materiell/utstyr i tillegg til å ivareta og videreutvikle våre boliger. Det er forventet av stillingen er delt med 60 % til materialforvaltning og 40 % til boligforvaltning.

Avdeling for bygg og eiendom skal ivareta strategisk og offensivt eierskap for bygg og infrastruktur ved UiT på en måte som best mulig legger til rette for institusjonens kjernevirksomhet. Avdelingen skal sørge for strategier, planer og rammer for en bærekraftig og kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av UiTs eiendommer og uterom. Universitetet har et mangfold av bygninger, fordelt på flere campus, og en viktig oppgave er å tilpasse disse til endrede utdannings- og samarbeidsformer og se til at myndighetskrav og retningslinjer oppfylles.

Arbeidssted er UiT i Tromsø, men du må regne med noe reisevirksomhet.

Ansvar og oppgaver

Som vår materialforvalter skal du ivareta følgende:

 • forvaltning av inventar/utstyr og verktøy
 • etablere rutiner for reparasjon og utlån av inventar/utstyr og verktøy
 • registrere nyanskaffelser i egen database
 • avhending av inventar og utstyr i henhold til statens retningslinjer for avhending og kassasjon.

Stillingen som materialforvalter er stipulert satt til stillingsbrøk 60/100.

Som vår boligforvalter skal du ivareta følgende:

 • påse at boligene tilfredsstiller lover og forskrifter
 • forvaltning av inventar og utstyr
 • planlegge for verdibevarende vedlikehold og oppgraderinger
 • delta på inn- og utflyttingsbefaringer
 • avhending av inventar og utstyr i henhold til statens retningslinjer for kassasjon
 • være kontaktperson mot borettslag/sameier samt øvrige boligeiere

Boligforvaltningen er stipulert satt til stillingsbrøk 40/100.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

eller

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har fagbrev eller annen teknisk utdanning innen byggfaget/mekaniske fag. Relevant erfaring fra bolig- eller eiendomsforvaltning, entreprenør- byggebransje, material- og lageransvar eller arbeid med logistikkoperasjoner kan kompensere for manglende formell utdanning. Din totale tverrfaglige kompetanse vil være avgjørende.

 • Du har god norskspråklig fremstillingsevne både muntlig og skriftlig
 • Du må ha generelt gode IT-kunnskaper.
 • Du må være systematisk og strukturert.
 • Du er god på kommunikasjon, samarbeider godt, ha serviceinnstilling og gjennomføringsevne.
 • Førerkort kl B

Ønsker du å bygge videre på din fagkompetanse gir vi deg mulighet til det. Arbeidsoppgavene vil kunne justeres.

I vurderingen av søkerne vil vi legger vi vekt på søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som material- og boligforvalter lønnes etter statens regulativ 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS