LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Avdelings- / overingeniør tilknyttet Aurora Centre DYNAMO

Søknadsfrist: 19.09.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for fysikk og teknologi

Om stillingen

UiT Aurora Centre DYNAMO har ledig en fulltidsstilling som avdelingsingeniør/overingeniør med finansiering gjennom forskningssenteret i 3 år. Stillingen er fast.

Institutt for fysikk og teknologi er organisert i seks forskningsgrupper: 1) Fornybar energi, 2) Jordobservasjon, 3) Maskinlæring, 4) Modellering av komplekse systemer, 5) Romfysikk og 6) Ultralyd, mikrobølger og optikk. Sentrene Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC), Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA) og Visual Intelligence er også en del av instituttet.

Instituttet tilbyr studier i fysikk og teknologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, inkludert sivilingeniørstudier i anvendt fysikk og matematikk, energi og klima, og romfysikk.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Ingeniøren skal lage et dataarkiv for feltdata, eksperimentelle måledata og simuleringsdata som skal brukes til analyse, validering og testing av algoritmer og programvare knyttet komplekse systemer, klimadynamikk, fusjonsenergi, og økosystemer. Dette innebærer blant annet å søke gjennom databaser for å finne egnede datasett og preliminær analyse av disse datasettene.
 • Implementering, organisering og dokumentering av algoritmer og programvare i senteret, som omfatter blant annet tidsserieanalyse, bildebehandling, maskinlæring, og nettverksanalyse.
 • Arbeid med åpen forskning, herunder åpen lagring og deling av data, algoritmer og programvare, blant annet via GitHub
 • Teknisk støtte og opplæring av bachelor-, master- og PhD-studenter i programvare spesifikt for senteraktivitetene, samt tilhørende formidling
 • Installasjon, drift og vedlikehold av datamaskiner for numeriske beregninger
 • Opplæring og formidling av digitale ressurser samt tilrettelegging av digitale ressurser for undervisning relevant for DYNAMO-senteret
 • Andre støttetjenester for senteret som utvikling av nettsider, arrangement av konferanser, tilrettelegging for gjesteforskere, osv
 • Øvrige aktiviteter som støtter opp om instituttets daglige drift

Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes i forbindelse med videre utvikling av instituttet og organisasjonen for øvrig.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Senterleder DYNAMO professor Odd Erik Garcia:

eller Instituttleder ved Institutt for matematikk og statistikk Martin Rypdal:

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Utdanning på mastergradsnivå eller høyere som inkluderer programmering, systemutvikling og numeriske beregninger.
 • God erfaring med programmeringsspråket Python
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede:

 • Erfaring med serverdrift
 • Relevant arbeidserfaring med programmering og systemutvikling
 • Kjennskap til skyløsninger som Microsoft Azure, Google Cloud, AWS, osv.
 • Erfaring med innkjøp og innhenting av anbud i offentlig sektor
 • Erfaring med prosjektledelse

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som avdelingsingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1085, eller overingeniør 1087, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS