Ledig stilling ved Nord universitet

Avdelingsingeniør - Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)

Søknadsfrist: 12.10.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 160 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Har du lyst til å jobbe med dyrepleie-studiet? Vi trenger Avdelingsingeniør

Om stillingen

Nord universitet, fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), søker en avdelingsingeniør til en 100 % fast stilling. FBA er i en prosess for å styrke og bygge opp fagmiljøet innen veterinærmedisin og utvider antall studieplasser både innen dyrepleie og Animal Science. FBA tar sikte på å flytte inn i nye lokaler i løpet av få år med gode muligheter for å videreutvikle undervisningen for dyrepleierstudentene.

Stillingen er i all hovedsak knyttet til studieprogrammet bachelor i dyrepleie og skal bidra med faglig støtte til undervisningsaktiviteter på laboratorier og til klinisk ferdighetstrening, samt oppfølging av dyrepleierstudenter i praksis. Stillingen har arbeidsted Bodø og tilhører faggruppe husdyr, velferd og produksjon.

Alle ansatte tilknyttet dyrepleierstudiet samarbeider tett og har mye kontakt med studentene.

Arbeidsoppgaver

 • Forberede og gjennomføre klinisk ferdighetstrening og praktiske øvelser for dyrepleierstudenter
 • Forberede og gjennomføre laboratorieøvelser for dyrepleierstudenter og andre studentgrupper
 • Praktisk og faglig støtte til studenter ved klinisk ferdighetstrening, praktiske øvelser og laboratorieøvelser
 • Daglig drift av lokaler for ferdighetstrening/praktiske øvelser og for laboratoriene, inkl. HMS-arbeid, avfallshåndtering, vedlikehold og kalibrering av instrumenter, samt bestilling, mottak og registrering av varer
 • Bistå ved oppfølging av dyrepleierstudenter når de er i ekstern praksis i dyreklinikker
 • Bistå ved andre undervisningsaktiviteter for dyrepleierstudenter og andre studentgrupper
 • Bistå ved faggruppe husdyr, velferd og produksjons forskningsaktiviteter

Arbeidsoppgavene vil for øvrig til enhver tid kunne tilpasses fakultetets behov.

Kvalifikasjonskrav

Norsk autorisasjon som dyrepleier eller grunnlag for å få tildelt norsk autorisasjon som dyrepleier. Søkere med annen utdanning som f.eks. sykepleie eller annen medisinsk eller biologisk utdanning på nivå med bachelorgrad/høgskolekandidat kan likevel være relevant så fremt søker har klinisk erfaring fra dyreklinikk. I særlige tilfeller kan lang og relevant klinisk praksis fra dyreklinikk kompensere for manglende formalkompetanse.

Undervisningsspråk er norsk, og søkere må derfor beherske norsk eller et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.

Søkere med klinisk erfaring fra dyreklinikk vil bli foretrukket.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til ECOonline (kjemikalieregistering) og andre HMS-oppgaver
 • Erfaring fra tilrettelegging og gjennomføring av laboratorieøvelser for studenter
 • Erfaring fra undervisning
 • Kjennskap til/erfaring fra høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Vi ser etter en initiativrik, samarbeidsvillig og strukturert person som evner å arbeide tett sammen med studenter og kolleger. Personlige egenskaper som kommunikasjonsevner og serviceinnstilling er derfor viktig, men også gjennomføringsevne, selvstendighet og ansvarsfølelse. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1085 avdelingsingeniør - (årslønn 428 200 - 488 000). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn og/eller kode 1087 Overingeniør avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 12.10.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30091253

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS