LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør innen husdyrforsøk

Søknadsfrist: 01.06.2022

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens mat- og bioproduksjon gjennom undervisning og forskning innen biologi og bærekraftig produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk.


Fakultetet har en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner. Fakultetet er organisert i ni faggrupper: genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, drøvtyggerernæring, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi, agroøkologi, genetikk og planteforedling, plantevern og matplanter, plantebiologi og bioteknologi. Fakultetet har syv større og mindre forskningssentre og laboratorier, herunder et Senter for fremragende innovasjon (SFI), Foods of Norway.


Fakultetet har ansvar for bachelor og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Feed Manufacturing Technology og Genome Sciences. Fakultetet har ansvar for ph.d.-program i husdyrvitenskap og plantevitenskap. Fakultetet har for tiden ca. 690 bachelor- og masterstudenter og 90 ph.d.-studenter. Fakultetet har ca. 240 ansatte, og har egen fakultetsadministrasjon.

Vi søker deg som har stor interesse av fremtidsrettet husdyrforskning og som stimuleres av varierende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, Stoffskifteavdelingen er det ledig fast stilling som avdelingsingeniør som skal arbeide med forsøksvirksomhet innen husdyrernæring og ernæringsfysiologi. Den ansatte kommer til å arbeide i et stimulerende og inkluderende forskningsmiljø, og stillingen gir muligheter for personlig utvikling.

Stillingen hører inn under Stoffskifteavdelingen som utfører ernæringsfysiologiske forsøk med husdyr. Avdelingen har stor forsøksaktivitet på oppdrag fra universiteter og næringsliv, og er unik også i internasjonal sammenheng. Det drives også undervisning, og hvert år er det et betydelig antall studenter fra ulike studieprogram som utfører øvelser ved avdelingen. Du kommer til å jobbe tett sammen med kolleger og oppdragsgivere. Ved avdelingen skjer kontinuerlig utvikling og implementering av ny forsøksmetodikk.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig stell og administrasjon av forsøksdyr
 • Delta i forsøksplanlegging i samarbeid med oppdragsgivere
 • Utføre prøvetaking og registreringer og prøvebearbeiding, samt sammenstille forsøksdata
 • Utarbeide tekniske installasjoner, samt bruke og vedlikeholde forsøksutstyr.
 • Kvelds- og helgearbeid kan påregnes etter behov.

Kompetanse

Kompetansekrav

 • Minimum bachelorgrad innenfor relevant fagfelt (f.eks. husdyrvitenskap eller i biologi). Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Solid arbeidserfaring innen norsk husdyrproduksjon, inklusive melkeproduksjon
 • Ha erfaring innen forsøksvirksomhet med produksjonsdyr
 • Beherske flytende norsk og ha gode engelskkunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ha stor faglig interesse for husdyrernæring og fysiologi
 • Erfaring innen faglig formidling og/eller undervisning
 • Ha god forståelse for forskningsetikk, være nøyaktig og ha god ordenssans

Personlige egenskaper

 • Være fleksibel, omstillingsdyktig og ha evnen til å jobbe målrettet.
 • Aktivt bidra til et positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Motiveres av og er trygg med varierende arbeidsdager, samt ved å arbeide med det ukjente
 • Være initiativrik- og løsningsorientert, både i samarbeid med andre og selvstendig under eget ansvar
 • Ha teknisk innsikt og være nysgjerrig på ny teknologi og metodikk.
 • Ha gode formidlingsevner og trives med å forklare og drive opplæring
 • Være åpen for kompetanseutvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode (1085) Avdelingsingeniør, lønnsramme LR 22, ltr. 43-57 (NOK 413.500 - 516.100) avhengig av utdanning og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 01.06.2022

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS