LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør innen analytisk kjemi

Søknadsfrist: 10.04.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på

www.nmbu.no

.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her.

Vil du jobbe med forurensning, miljøvern og hvordan menneskers bruk påvirker naturen?

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig et 100% vikariat som avdelingsingeniør innen kjemisk analyse. Stillingen inngår i teknisk seksjon ved MINA. Seksjonen har støtteoppgaver knyttet til fakultetets forsknings- og undervisningsaktivitet.

Stillingen omfatter forsknings- og undervisningsstøtte hvor arbeid knyttet til analytisk kjemi/biogeokjemi (jord- og vannkjemiske analyser) på laboratoriet for uorganisk analyse vil være sentralt. Arbeidet innebærer kontakt med studenter gjennom laboratoriekurs og analysevirksomhet i tilknytning til bachelor-, master- og phd-oppgaver. Laboratoriet har en moderne utstyrspark, og stillingen innebærer gode muligheter til faglig utvikling innen kjemi og biogeokjemi.

Ønsket oppstart er juli 2023. Vikariatets varighet er frem til 01.juli 2024.

Arbeidsoppgaver

 • Prøvepreparering og instrumentelle analyser for prosjekter og undervisning ved fakultetets laboratorium for uorganiske analyser.
 • Delta i undervisning og veiledning på laboratoriet.
 • Assistere ved arbeid og undervisning i felt.
 • Vedlikeholde og drifte laboratorieutstyr
 • Sørge for god orden og godt renhold på laboratorier
 • Delta i seksjonens HMS-arbeid og kvalitetsarbeid

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på bachelornivå, f.eks. innen anvendt kjemi. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • God ordenssans.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/nordisk språk.
 • Gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Førerkort for bil, klasse B.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Utdanning og/eller erfaring innen uorganisk analytisk kjemi.
 • Erfaring innen biogeokjemisk analysearbeid.
 • Interesse for problemløsning.
 • Erfaring med prøvetaking i forskningsprosjekter.

Personlige egenskaper/egnethet

Vi vektlegger:

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i gruppe.
 • Interesse for å skape et godt læringsmiljø for studentene.
 • Fleksibilitet, motivasjon og samarbeidsegenskaper.
 • Evne og vilje til å ta en aktiv rolle i forbedringsprosesser knyttet til seksjonen og eget fagområde.
 • Interesse for HMS-arbeid.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, lønnstrinn 48-55(NOK 456 800 - 509 500) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved Dag-Kristoffer Forberg, leder teknisk seksjon, tlf: +47 95805599, dag-kristoffer.forberg@nmbu.no.

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 10.04.2023.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS