Ledig stilling ved NMBU

Avdelingsingeniør / overingeniør innen veterinær parasittologi

Søknadsfrist: 27.05.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert i Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


Institutt for parakliniske fag (Parafag) består av 8 faggrupper, Farmakologi, Toksikologi, Mattrygghet, Virologi, Parasittologi, Bakteriologi og mykologi, Ernæring og helse, Akvamedisin og Nevrobiologi. Instituttet har ca. 120 ansatte.


Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget snart er ferdigstilt bli samlokalisert i Ås.

Vi søker deg som er interessert i sykdom hos dyr og hvordan disse kan ble påvist – samt overføring av din kunnskap om dette til veterinærstudenter og dyrepleierstudenter

Om stillingen

Ved Institutt for parakliniske fag, Veterinærhøgskolen, NMBU, er det ledig en fast 100% stilling som avdelingsingeniør innen veterinær parasittologi. Tiltredelse så snart som mulig.

Stillingen vil være tilknyttet Faggruppe for parasittologi som arbeider med forskning på parasitter hos husdyr og kontaminering av mat og vann, undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter og parasittologisk diagnostikk. Forskningen er for mesteparten rettet mot zoonotiske parasitter og beiteparasitter.

Sentrale laboratoriemetoder vil være isolering, dyrking, og identifisering av parasitter og molekylærbiologiske teknikker. Stillingen inkluderer også en del ansvar knyttet til drift og vedlikehold av laboratorieutstyr og forefallende arbeid i laboratoriet. Parasittologisk laboratorium er kvalitetssikret og akkreditert for påvisning av parasitter i vann og vannanalyser, og den som ansettes vil få ansvar knyttet til kvalitetssikring av disse metodene.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal jobbe med:

 • Bearbeiding og analyser av prøver til rutinediagnostikk (analyser av prøver fra dyr, vann, næringsmidler og miljøprøver for parasitter) via forskjellige metoder (inkl. parasittologi og molekylære metoder)
 • Kundekontakt - håndtering av henvendelser fra kunder og studenter
 • Arbeid på oppdragsprosjekter
 • Støtte til forskningsarbeid utført av stipendiater, post doc, og studenter som tar fordypningsprosjekter i parasittologi (inkludert optimalisering av metoder)
 • Bidra til undervisning av veterinærstudenter og dyrepleier studenter (inkludert å legge til rette for praktiske laboratoriekurs og opplæring i laboratoriet).
 • Administrative oppgaver, primært knyttet til kvalitetssystemet for å opprettholde akkrediteringsstatus for vannanalysene og vedlikehold av HMS-systemer
 • Forefallende arbeid i laboratoriet, for eksempel bestilling av forbruksmateriell, håndtering av avfall og organisering av kalendere for felles laboratorieutstyr.
 • Kvalitetssystemet (KS) i laboratoriet, inkludert å være KS-ansvarlig

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Vi søker deg som har:

 • Minimum bachelorutdanning innen biologifag, helst innen parasittologi og/eller molekylær biologi. For tilsetting som overingeniør kreves masterutdanning. Relevant erfaring/realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Effektivitet, evne til å arbeide og tenke selvstendig samt evne til samarbeid vil vektlegges ved tilsetting

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med HMS
 • Erfaring fra arbeid med kvalitetssikring og sporbarhet.
 • Erfaring fra arbeid med parasitter.
 • Kjennskap til metodene som er brukt i parasittologi diagnostikk
 • Meget gode diagnostiske ferdigheter.
 • Kunne gjenkjenne og artsbestemme endo- og ektoparasitter på bakgrunn av deres morfologiske trekk og ved hjelp av molekylære teknikker

Det kreves:

 • God evne til å jobbe strukturert, administrere tid og møte tidsfrister.
 • Beherske norsk både muntlig og skriftlig
 • Må kunne kommunisere godt muntlig på engelsk
 • God evne til å samarbeide med kolleger
 • Sterke problemløsende evner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Fleksibilitet
 • Erfaring med kvalitetssikringsarbeid
 • Dataferdigheter innen aktuelle systemer er en forutsetning

Det er ønskelig med:

 • Motivasjon og engasjement
 • Stor arbeidskapasitet
 • God evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og nye metoder.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Den som tilsettes innplasseres avhengig av kvalifikasjoner i stillingskode 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør. Stillingskode 1085 avdelingsingeniør lønnes i lønnsramme 22, ltr. 43 - 52 (NOK 397 200 - 456 900). Stillingskode 1087 overingeniør lønnes i ltr. 53 - 58 (NOK 464 800 - 524 200).

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 27.05.2020

Søk stillingen