LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør / overingeniør innen bakteriologi

Søknadsfrist: 14.03.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet. NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo.

Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.


Institutt for parakliniske fag (Parafag) består av 8 faggrupper, Farmakologi, Toksikologi, Mattrygghet, Virologi, Parasittologi, Bakteriologi og mykologi, Ernæring og helse og Akvamedisin. Instituttet har ca. 120 ansatte.


Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

Liker du å jobbe med bakterier og er interessert i forskning?

Om stillingen

Ved Institutt for parakliniske fag ved Veterinærhøgskolen NMBU er det ledig fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør innen bakteriologi.

Den som tilsettes vil delta i ulike forskningsprosjekter fra planleggingsfase, prøvetaking, metodeutvikling og behandling og analysering av prøver.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i ulike forskningsprosjekter fra planleggingsfase, prøvetaking, metodeutvikling og behandling og analysering av prøver.
 • Isolering av bakteriell DNA og RNA fra ulikt prøvemateriale samt planlegging og oppsett av PCR/qPCR-analyser.
 • Delta i avdelingens rutinediagnostiske aktivitet med registrering og utsæd av bakteriologiske prøver, dyrking og resistenstesting av bakterier, tillaging av medier og kundebehandling og kommunikasjon.
 • Arbeide med å utvikle bakteriologisk diagnostisk kompetanse ved å delta i rutinediagnostiske aktiviteter og annen prosjektarbeid.
 • Opplæring av studenter og stipendiater innen PCR/qPCR, samt ha hovedansvar for å etablere, optimalisere, gjennomføre og undervise i isoleringsteknikker og preparering av DNA til sekvensering.

Kompetanse

 • Utdanning på bachelornivå innen bioingeniør, mikrobiologiske eller andre relevante fag. For tilsetting som overingeniør kreves utdanning på mastergradsnivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Det kreves gode kunnskaper og erfaring innen bakteriologisk diagnostikk.
 • Det kreves gode kunnskaper og erfaring innen PCR, qPCR og isoleringsteknikker.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring innen andre molekylærbiologiske metoder.
 • Erfaring fra forsknings prosjekter og evne til å behandle store antall prøver på en strukturert og systematisk måte.
 • Erfaring i bruk av MALDI-TOF.

Du må ha:

 • Gode samarbeidsegenskaper og motivasjon for arbeidsoppgavene.
 • Dokumentert evne til selvstendig, strukturert og effektivt arbeid.
 • Reflekterte holdninger med hensyn til forskningsetikk.
 • Gode kunnskaper i norsk- og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 avdelingsingeniør, lønnsramme 22 (ltr. 43 - 57) (NOK 404 400 – 507 400) eller 1087 overingeniør (ltr. 53 - 60) (NOK 474 500 - 535 200) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 14.03.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS