LEDIG STILLING VED NINA

Avdelingsingeniør ved NINAGEN - Senter for biodiversitetsgenetikk

Søknadsfrist: 14.04.2024

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA ble etablert i 1988, og har i dag over 330 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering. 

Vårt overordna mål er at vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn. 

NINAs motto er: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger, og vi har et verdigrunnlag basert på kvalitet, integritet, lagånd, og entusiasme. 

Du kan lese mer om NINA her

Har du lyst til å jobbe i et tverrfaglig team av erfarne laboratorieingeniører, genetikere og forskere i et unikt kunnskapsmiljø for moderne naturovervåking? Har du lyst til å bidra til at genetiske data og nye metoder blir tatt i bruk i norsk forvaltning og industri? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg.

Om stillingen

Laboratoriet ved NINAGEN utfører genetiske analyser i forbindelse med forskning, miljøovervåkning og forvaltningsgenetikk. Materialet for DNA-analyse kommer fra både akvatiske og terrestriske dyr og planter, og fra miljø-DNA prøver. I laboratoriearbeidet inngår blant annet ekstrahering av DNA og RNA, PCR, genotyping av STR- og SNP-markører, sangersekvensering, qPCR, ddPCR, preparering til epigenetiske analyser og bibliotekoppsett til next-gen sekvensering. Det er stadig økende etterspørsel etter NINAGEN sine tjenester og et økende antall prøver som analyseres på laboratoriet. Vi har derfor behov for å styrke staben med en medarbeider i fast stilling som avdelingsingeniør.

Det er for tiden sju ansatte som jobber fast ved NINAGEN, inkludert en Lab-koordinator. 

Vi søker etter en medarbeider med bred erfaring fra arbeid på lab, spesielt med molekylærgenetiske metoder relevante for NINA, som teknikker for genotyping og sekvensering. Den som tilsettes må kunne jobbe godt i team og samarbeide med andre, men også kunne ta selvstendige avgjørelser og være fleksibel. 

Stillingen vil være knyttet til avdelingen Akvatisk naturmangfold, hvor NINAGEN er organisert. Avdelingen har pr i dag i rundt 37 medarbeidere. NINAGEN jobber opp mot prosjekter knyttet til alle avdelingene på NINA, og den som tilsettes vil måtte samarbeide tett med medarbeidere fra hele NINA.

Vi søker etter en person som har:

• Mastergrad eller tilsvarende i molekylærbiologi (evt. andre utdanninger med 2-3 års arbeidserfaring innen molekylærbiologi)

• Praktisk erfaring med metoder innen genotyping og sekvensering

• Egenskaper som kreves for å utføre ryddig, nøyaktig og effektivt arbeid på laboratoriet

• Gode evner til muntlig og skriftlig kommunikasjon på norsk eller et annet skandinavisk språk

NINA tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn avhengig av kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Søknaden skal inneholde:

• Søknadsbrev med beskrivelse av din bakgrunn og hvorfor du søker på stillingen

• CV med utdanning, arbeidserfaring og oversikt over vitnemål og attester

• Kontaktinformasjon for 2-3 referanser

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Arbeidsspråket i NINA er norsk, og det gis mulighet for språklig opplæring.

Spørsmål om stillingen rettes til Lab-koordinator Kristin Forfang, tlf. 993 22 783 eller assisterende forskningssjef Tonje Aronsen, tlf 971 23 901

Søknadsfrist er 14. april 2024 

Søk på stillingen

Kontakt:

  • Tonje Aronsen, Assisterende forskningssjef, 971 23 901, tonje.aronsen@nina.no
  • Kristin Forfang, Lab-koordinator, 993 22 783, kristin.forfang@nina.no
Powered by Labrador CMS