Ledig stilling ved NINA

Avdelingsingeniør innen akvatisk økologi

Søknadsfrist: 20.10.2020

Norsk institutt for naturforskning

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 285 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, som også er arbeidssted for denne stillingen. Vi har i tillegg avdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø, samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland. Instituttet har oppdrag for et bredt spekter av oppdragsgivere innen offentlig forvaltning og næringsliv, og forskningsprosjekter som er finansiert av norske og internasjonale forskningsråd.

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for forvaltning og næringsliv? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg. Vi leter etter en ny medarbeider i fast heltidsstilling knyttet til Laksefiskavdelingen i Trondheim.

NINAs avdeling Laksefisk fokuserer både på vill laksefisk og havbruk. Forskningen på vill laksefisk omfatter alle livsstadier, både i ferskvann og hav, og inkluderer grunnleggende og anvendt forskning innen økologi, atferd, genetikk, livshistorie og fysiologi. En sentral oppgave ved avdelingen er analyser av skjell fra laks og sjøørret og andre biologiske prøver, og stillingen vil være knyttet til disse aktivitetene.

Vi ser etter en selvstendig medarbeider, fortrinnsvis med mastergrad i biologi, som har en genuin interesse for akvatisk økologi. Du er initiativrik og liker godt å samarbeide med andre. Du trives med både kontorarbeid og lab-arbeid, og er fleksibel overfor de ulike arbeidsoppgavene som oppdragsforskning innebærer. Erfaring fra skjellanalyser og annen relevant erfaring kan oppveie mangel på formell kompetanse.

Sentrale oppgaver i stillingen er analyser av skjell fra laks og sjøørret og bearbeiding av biologiske prøver til videre genetiske analyser, men deltagelse på feltarbeid kan også være aktuelt. Dette er oppgaver som krever nøyaktighet og tålmodighet. Den som tilsettes må også påberegne å jobbe med oppgaver som sorterer under andre avdelinger i NINA.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn som avdelingsingeniør avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Søknad sendes på e-post til [email protected] og må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og eventuell publikasjonsliste. Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Spørsmål om stillingen rettes til forskningssjef Ingebrigt Uglem (tlf: 934 66 210, epost: [email protected]) eller assisterende forskningssjef Anne Kristin Jøranlid (tlf: 975 42 352, epost: [email protected]).

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Søknadsfrist er 20. oktober 2020.