LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

IKT brukerstøtte

Søknadsfrist: 20.08.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


IKT er et fundament for hele NIBIO, og er en sentral funksjon i verdiskapningen i NIBIO. Avdelingen består av 17 hyggelige fagfolk, og er organisert i en driftsgruppe og en brukerstøttegruppe.


Avdelingen er underlagt NIBIOs organisasjonsstab, og har alle NIBIOs ansatte som brukere.

Er du serviceinnstilt, teknisk interessert og løsningsorientert? Er du utadvandt, trives du å jobbe med folk, varierte oppgaver? Da kan dette være rette stillingen for deg.

Stillingens funksjon er IKT-brukerstøtte, med ansvar for NIBIOs brukere på Ås samt oppfølging av IKT-kontakter i regionene.

Som IKT-medarbeider innen brukerstøtte inngår du i et team som alle jobber med å gi sluttbrukerne i NIBIO den nødvendige IKT-støtten de trenger for å få gjort jobben sin.

Stillingen er ved hovedkontoret i Ås.

Stillingens hovedoppgaver

 • IKT brukerstøtte og oppfølging av sluttbrukere pr. tlf, e-post, system og personlig
 • Installasjon, klargjøring, feilsøking og feilretting av utstyr og programvare
 • Bestille utstyr for ansatte og instituttet
 • Leverandørkontakt for utstyr og programvare
 • Delta i IKT-avdelingens utstrakte arbeidsoppgaver
 • Noe reising må påberegnes

Kvalifikasjonskrav

 • Fagbrev innen IKT-servicefag eller lignende IKT-utdanning
 • Erfaring fra IKT-brukerstøtte
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Imøtekommende og serviceinnstilt

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med programvare som M365, P360, osTicket, AD, UBW, MEM og Adobe
 • Kjent med forskjellige operativsystemer
 • Kjennskap til nettverk
 • Kunnskap om HW og datamaskinkomponenter

Personlige egenskaper

 • Ansvarlig og pliktoppfyllende
 • Løsningsorientert og tålmodig
 • Fleksibel og samardeidsvillig
 • Sosial og omgjengelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsingeniør kode 1085, lønnstrinn 52 - 57 (kr 485.800 - 526.100 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder Kenneth Osenbroch på tlf. 900 88 163

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS