Ledig stilling ved NMBU

Ingeniør med fagområde Måleteknikk

Søknadsfrist: 30.06.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.


Seksjon for Realfag (Fysikk) består for tiden av totalt ca. 40 ansatte. Seksjonen har ansvar for utdanning av Bachelor- og Mastergradsstudenter i Miljøfysikk - fornybar energi samt frie realfag.

Om stillingen

Ved Fakultet for Realfag og Teknologi (REALTEK) er det ledig 50% vikariat som ingeniør innen måleteknikk med varighet 1 år.

Fakultetet har underrepresentasjon av kvinnelige ansatte i tekniske stillinger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for drift av fakultetets meteorologiske målestasjon
 • Bistand til eksperimentelle mastergradsarbeider
 • Drift av avansert vitenskapelig utstyr

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Det kreves:

 • Mastergrad i elektronikk eller tilsvarende
 • Erfaring med design og konstruksjon av analoge og digitale elektroniske kretser

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med avansert måleteknikk, analog og digital
 • Erfaring med programmering og datainnsamling i LabView
 • Erfaring med programmering, fortrinnsvis i Python

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Systematikk og nøyaktighet i praktisk arbeide
 • Flytende norsk språk
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme 22, ltr. 43-57 (402 600 – 504 700) eller 1087 Overingeniør, ltr. 53-60 (NOK 472 000 – 532 300) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Professor Espen Olsen, seksjonsleder realfag, tlf: +47 67231566, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 30.06.2020

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen