LEDIG STILLING VED NMBU

Ingeniør innen vann- og miljøteknikk

Søknadsfrist: 27.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Vil du bidra til å videreutvikle undervisning og forskning på drikkevann, avløpsvann og overvann?

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig fast heltidsstilling som ingeniør innen vann- og miljøteknikk. Som ingeniør ved REALTEK vil din viktigste arbeidsoppgave være praktisk støtte til undervisningen for sivilingeniørutdanningen innen vann- og miljøteknikk.

Det vil også være oppgaver knyttet til forskningsaktiviteter innen fagområdet - som rensing av avløpsvann og rent drikkevann. Fagmiljøet i vann- og miljøteknikk har en aktiv forskergruppe med betydelig internasjonal prosjektportefølje og med internasjonale utvekslingsstudenter.

Daglig driftsansvar for fagmiljøets laboratorier inngår og som del av stillingens oppgaver.

Vann er blant de viktigste feltene for fremtidens forskning og en viktig del av FNs bærekraftmål. NMBU satser sterkt på området og planlegger et nytt vanninfrastruktursenter. Dette vil gi unike muligheter for å jobbe tett med næringslivet og for å utvikle seg i et fremragende fagmiljø.

Samspill og fellesskap er viktige verdier ved NMBU og dette arbeider vi konkret med på REALTEK. Stillingen inngår i fakultetets Ingeniørtjenester og rapporterer til leder for Tekniske fellestjenester. Som del av teamet Ingeniørtjenester vil du, i tillegg til oppgaver innen vann- og miljøteknikk, jobbe med støtteoppgaver innen undervisning og forskning for samtlige fagmiljøer ved fakultetet.

På den måten ønsker vi å skape grobunn for faglig og sosialt samspill på tvers av fagmiljøene samtidig som det gir mulighet til å bruke egen kompetanse på flere områder.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver knyttet til undervisning og forskning innen vann- og miljøteknikk:

 • Bidra i praktiske øvinger som del av undervisningen
 • Støtte til master- og doktorgradsstudenter - sette opp forsøk og gjennomføre avanserte vannanalyser.
 • Tilrettelegge og delta i gjennomføring av forsøk. Dette inkludert kvalitetssikring og rapportering av analysedata.

Laboratorierealterte oppgaver i samarbeid med laboratorieansvarlig, laboratorieleder og HMS-ansvarlig:

 • Daglig drift av laboratorier innen vann- og miljøteknikk (blant annet kalibrering og vedlikehold av utstyr).
 • Etablere og forbedre rutiner for drift og vedlikehold av laboratoriene.
 • Etablere rutiner for vedlikehold av utstyr og rapportering av mangler og unøyaktigheter.
 • Effektivisering av laboratoriedriften, digitalisering ved instrumentintegrasjoner. Utredning av nye metoder.
 • Kommunikasjon med brukerstøtte hos utstyrsleverandører.
 • Ansvar for bestilling, katalogisering, oppbevaring og avfallshåndtering av kjemikalier.
 • Ansvar for tilrettelegging og vedlikehold av analyseutstyr (som spektrofotometre (UV-VIS), auto-analysatorer (FIA), ICP-MS, HPLC-MS, TOD (TOC), zeta-analysator, m.fl.). I tilrettelegging inngår også å administrere brukere av utstyret.
 • Ansvar for risikovurdering ved bruk og håndtering av kjemikalier

Oppgaver knyttet til undervisning, forskning og laboratorier for REALTEKS øvrige fagområder

Sammen med temaet «Ingeniørtjenester» vil du jobbe med støtteoppgaver innen undervisning og forskning for de øvrige fagmiljøene. Eksempler på slike oppgaver er å bidra i praktiske øvinger som del av undervisningen, støtte til master- og doktorgradsstudenter i forbindelse med forsøk og analyser, bidra til daglig drift av laboratorier.

Stillingens plassering i organisasjonen kan endres og oppgaver kan legges til.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum Bachelor. For tilsetting i kode 1087 Overingeniør, kreves relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole (på masternivå) ved tilsetting. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Dokumentert erfaring fra drift av laboratorier med avanserte automatiske maskiner for analyser knyttet til vann og avløp.
 • Dokumentert kunnskap om sikker kjemikaliebruk
 • Gode digitale ferdigheter (dataanalyse med Excel og datapresentasjon i rapporter og bildepresentasjoner)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Norsk, dansk eller svensk språk - muntlig og skriftlig (minimum B2 (CEFR 3.3)).
 • Arbeidsspråket ved NMBU er norsk. Kandidater som ikke behersker norsk, dansk eller svensk på nivå B2 på ansettelsestidspunktet, forplikter seg til å tilegne seg slik kompetanse i løpet av tre år.
 • Erfaringer med Laboratory Information Management System (LIMS)
 • Erfaring med bruk av digitalt stoffkartotek (Ecoonline).
 • Erfaring med instrumentering og datalogging
 • Erfaring med avansert måleutstyr som HPLC, ICP-MS, TOD, autoanalysatorer og lignende.
 • Kjennskap til grunnleggende fluidmekanikk/hydraulikk
 • Erfaring med studentveiledning
 • Erfaring med veiledning av laboratoriebrukere med internasjonal bakgrunn.

Personlige egenskaper

Personlige egnethet for stillingen vektlegges. Det kreves at du er/har:

 • Motivasjon og evne til å jobbe med studenter og kollegaer i et internasjonalt miljø.
 • Praktisk anlagt og løsningsorientering
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig og beholde oversikten
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og ryddig

Det er ønskelig med:

 • Interesse for forskning og utvikling

Fakultetet ønsker flere kvinner i tekniske stillinger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen kan innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør, avhengig av kvalifikasjoner.

 • Stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme 22, lønnstrinn 43-57 (NOK 404 400 - 507 400)
 • Stillingskode 1087 Overingeniør, lønnstrinn 53-67 (NOK 474 500 - 608 200).

Nærmere opplysninger ved:

 • Instituttleder for Bygg og miljøteknikk, Leif Daniel Houck, tlf. 93264423
 • Arnstein Moe, 67231927, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 27.05.2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS