Ledig stilling ved NMBU

Ingeniør innen måleteknikk

Søknadsfrist: 01.08.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Vi søker deg som liker å konstruere og programmere elektronikk!

Om stillingen

Ved fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig fast 100% stilling som avdelingsingeniør/overingeniør innen måleteknikk.

Stillingen innebærer å konstruere, lage og programmere elektroniske kretser og målesystemer i forbindelse med mastergradsarbeider og forskningsprosjekter.

Stillingen hører til i seksjon for Realfag (Fysikk) - en seksjon med omkring 40 ansatte. Seksjonen har ansvar for utdanning av Bachelor- og Mastergradsstudenter i Miljøfysikk - fornybar energi samt frie realfag.

Arbeidsoppgaver

Ansvar for drift av fakultetets elektronikklaboratorium

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • For tilsetting i kode 1085 Avdelingsingeniør kreves kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor) ved tilsetting. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • For tilseting i kode 1087 Overingeniør kreves relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole (på masternivå) ved tilsetting. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med design og konstruksjon av analoge og digitale elektroniske kretser

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med avansert måleteknikk, analog og digital
 • Erfaring med programmering og datainnsamling i LabView
 • Erfaring med programmering, fortrinnsvis i Python

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Systematikk og nøyaktighet i praktisk arbeide
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Flytende norsk språk.

Kandidater som ikke snakker flytende norsk på ansettelsestidspunktet forplikter seg til å tilegne seg slik kompetanse i løpet av to år.

Fakultetet har underrepresentasjon av kvinnelige ansatte i tekniske stillinger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen kan innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør, avhengig av kvalifikasjoner.

 • Stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme 22, lønnstrinn 43-57 (NOK 402 600 - 504 700)
 • Stillingskode 1087 Overingeniør, lønnstrinn 53-67 (NOK 472 000 – 605 500).

Nærmere opplysninger ved:

 • Professor Espen Olsen, seksjonsleder realfag, tlf: +47 67231566, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 01.08.2020

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS