LEDIG STILLING VED NMBU

Ingeniør innen bygg- og miljøteknikk

Søknadsfrist: 01.12.2020

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Vil du være med på å tilrettelegge for forskning og undervisning i bruk av tre i bygg, klimapåvirkning og digitalisering? Vi søker allsidig tekniker med interesse for digitale målinger og bygningskonstruksjoner.

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig fast heltidsstilling som ingeniør innen bygg- og miljøteknikk.

Som ingeniør ved REALTEK vil dine viktigste arbeidsoppgaver være å tilrettelegge for forskning, laboratorieundervisning og laboratoriearbeid innen fagområdet bygg og miljøteknikk.

Daglig driftsansvar for fagmiljøets laboratorier inngår og som del av stillingens oppgaver.

Samspill og fellesskap er viktige verdier ved NMBU og dette arbeider vi også konkret med på REALTEK. Stillingen inngår i et felles laboratorieteam ved fakultetet, og rapporterer til laboratorieleder. Som del av teamet vil man og bli satt til å utføre støtteoppgaver innen undervisning og forskning for de øvrige fagmiljøene ved fakultetet.

På den måten ønsker vi å skape grobunn for faglig og sosialt samspill på tvers av fagmiljøene samtidig som det gir mulighet til å bruke egen kompetanse på flere områder.

Arbeidsoppgaver

Oppgaver knyttet til undervisning og forskning innen bygg- og miljøteknikk:

 • Tilrettelegg for studentoppgaver i laboratorier og støtte til undervisningen, herunder bidra i praktiske øvinger som del av undervisningen.
 • Tilrettelegge og delta i gjennomføring av forsøk, herunder kvalitetssikring og rapportering av analysedata.
 • Planlegge og gjennomføre bygningsfysiske målinger som ventilasjon, lyd, fukt og temperatur.
 • Planlegge og gjennomføre feltmålinger av klimapåkjenninger på bygninger og konstruksjoner (vibrasjon, fuktpåkjenning).

Laboratorierealterte oppgaver i samarbeid med laboratorieansvarlig, laboratorieleder og HMS-ansvarlig:

 • Daglig drift av laboratorier innen bygg- og miljøteknikk
 • Ansvar for opplæring av studenter og ansatte i bruk av knekkemaskin
 • Etablere og forbedre rutiner for drift, vedlikehold og mangler for laboratoriene, samt gjøre risikovurderinger

Arbeidsoppgaver for øvrige fagområder ved REALTEK (laboratorieteamet)

Stillingens plassering i organisasjonen kan endres og oppgaver kan legges til.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum Bachelor. For tilsetting i kode 1087 Overingeniør kreves relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole (på masternivå) ved tilsetting. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Gode digitale ferdigheter
 • Norsk flytende – skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring fra montering og drifting av måleinstrumenter og logging
 • Kompetanse innen elektriske målinger og mekanisk kontroll i testlaboratorium, eventuelt tilsvarende kompetanse.
 • Kompetanse i å installere sensorer for innendørs og utendørs måling
 • Kompetanse i programmering knyttet til applikasjoner som krever test, måling og kontroll med rask tilgang til maskinvare og data
 • Erfaring med studentveiledning
 • Byggteknisk kompetanse

Personlige egenskaper

Personlige egnethet for stillingen vektlegges.

Det kreves at du er/har:

 • Motivasjon og evne til å jobbe med studenter
 • Praktisk anlagt og løsningsorientering
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og ryddig
 • Interessen for bygninger og digitalisering

Det er ønskelig med:

 • Interesse for tre som byggemateriale
 • Interesse for forskning og utvikling

Fakultetet ønsker flere kvinner i tekniske stillinger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen kan innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør, avhengig av kvalifikasjoner.

 • Stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme 22, lønnstrinn 43-57 (NOK 404 400 - 507 400)
 • Stillingskode 1087 Overingeniør, lønnstrinn 53-67 (NOK 474 500 - 608 200).

Nærmere opplysninger ved:

 • Instituttleder for Bygg og miljøteknikk, Leif Daniel Houck, tlf. 93264423
 • Avdelingsingeniør Sven Andreas Högfeldt, tlf 67231578, epost: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 01.12.2020

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS