LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Avdelingsingeniør -  Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag

Søknadsfrist: 29.09.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 370 ansatte og ca 3260 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning på Stord.

Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Institutt for Sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag har over 60 ansatte i heltids- og deltidsstillinger. I Bergen har man bachelorprogram for bioingeniørutdanning og kjemiingeniørutdanning. I Haugesund har man bachelorprogram for branningeniørutdanning og HMS-ingeniørutdanning samt masterprogram i brannsikkerhet. Instituttet har laboratorier med topp moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med mange bedrifter i regionen.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag, er det ledig 100% fast stilling som kjemiingeniør.

Om stillingen:

Vi søker etter en motivert og engasjert kjemiingeniør som liker å veilede og lære opp studenter. Stillingen skal dekke undervisning og veiledning på laboratoriekurs i kjemitekniske og kjemiske emner. Vedkommende må ha minst bachelorutdanning og fortrinnsvis ha kunnskaper innen kjemitekniske emner. Det er ønskelig at vedkommende har kompetanse i bruk av MATLAB og simuleringsprogrammet HYSYS eller tilsvarende simuleringsprogram. 

Arbeidsplassen er campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Veiledning av studenter på laboratoriekurs i kjemitekniske emner som inkluderer fluidmekanikk, stoffoverførings- og varmeoverføringsprosesser samt veiledning av studenter på laboratoriekurs i kjemiske emner som inkluderer generell kjemi, organisk kjemi, fysikalsk kjemi, samt analyseteknikker og miljøanalyser.
 • Bistå i praktisk laboratorieveiledning av studenter i deres bacheloroppgaver.
 • Bistå instituttets fagansatte på forskningsprosjekter vil også inngå i ansvarsområdet.
 • Ta del i fagutvikling og kvalitetsarbeid ved utdanningen.
 • Delta i organisering av laboratorier instituttet disponerer og påse at instituttets retningslinjer følges ved arbeid på laboratoriene.
 • Enkelte administrative oppgaver tilknyttet utdanningen vil inngå.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Det kreves minst bachelorgrad innen relevant fagområde
 • Søkeren må beherske norsk eller et skandinavisk språk, da veiledning og opplæring foregår på norsk
 • Søkere må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med veiledning av studenter vil telle positivt

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid og evne til å jobbe selvstendig er viktig.
 • Evne til formidling vektlegges
 • Gode samarbeidsevner
 • Være fleksibel og kunne påta seg ulike typer oppgaver

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som X er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1085 - tittel.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen? 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge er en forutsetning for å tiltre stillingen.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene.

Vi tar forbehold om at stillingens plassering i organisasjonen kan bli endret som følgje av ev. justeringer i HVL sin interne organisering.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Geir Martin Førland, telefon: 55 58 76 23, mail: Geir.Martin.Forland@hvl.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS