LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Kjemiingeniører - Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag

Søknadsfrist: 14.03.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 700 årsverk og 16 600 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har over 300 ansatte og ca 3200 studenter.Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi.


Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Stord.

Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap, Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag er det ledige to stillingene som Kjemiingeniører.

Om stillingene:

Vi søker etter to motiverte og engasjerte kjemiingeniører som liker å veilede og lære opp studenter. Stillingene skal dekke undervisning og veiledning på laboratoriekurs i kjemitekniske og kjemiske emner. Vedkommende må ha minst bachelorutdanning innen kjemi og fortrinnsvis ha kunnskaper innen kjemitekniske emner. Det er ønskelig at vedkommende har noe kompetanse i bruk av MATLAB og simuleringsprogrammet HYSYS.

Arbeidsplassen er Bergen

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Veiledning av studenter på laboratoriekurs i kjemitekniske emner som inkluderer fluidmekanikk, stoffoverførings- og varmeoverføringsprosesser samt veiledning av studenter på laboratoriekurs i kjemiske emner som inkluderer generell kjemi, organisk kjemi, fysikalsk kjemi, samt analyseteknikker og miljøanalyser.
 • Bistå i praktisk laboratorieveiledning av studenter i deres bacheloroppgaver.
 • Bistå instituttets fagansatte på forskningsprosjekter vil også inngå i ansvarsområdet.
 • Ta del i fagutvikling og kvalitetsarbeid ved utdanningen.
 • Delta i organisering av laboratorier instituttet disponerer og påse at instituttets retningslinjer følges ved arbeid på laboratoriene.
 • Enkelte administrative oppgaver tilknyttet utdanningen vil inngå.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Det kreves minst bachelorgrad innen relevant fagområde.
 • Undervisningen gis på norsk og godt skriftlig og muntlig språk er påkrevd.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med veiledning av studenter og noe kompetanse i bruk av MATLAB og simuleringsprogrammet HYSYS vil telle positiv.

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid og evne til å jobbe selvstendig.
 • Evne til formidling vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som Kjemiingeniør er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1085 - Avdelingsingeniør.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Geir Martin Førland, Instituttleder ,tel. +47 55 58 76 23
 • Kristin Kvamme, tel. +47 55 58 75 69

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS