LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Avdelingsingeniør - Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap

Søknadsfrist: 31.01.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter.

Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.Institutt for Sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag har over 60 ansatte i heltids- og deltidsstillinger. De fordeler seg med 7 professorer, 17 førsteamanuenser, 24 høgskolelektorer og 8 ingeniører. I tillegg har en 8 stipendiater knyttet til fagmiljøet på instituttet.

Instituttet har fire bachelorprogram og ett masterprogram. I Bergen har man bachelorprogram for bioingeniørutdanning og kjemiingeniørutdanning. I Haugesund har man bachelorprogram for branningeniørutdanning og HMS-ingeniørutdanning samt masterprogram i brannsikkerhet. Instituttet har laboratorier med topp moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med mange bedrifter i regionen.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap er det ledig en fast stilling som avdelingsingeniør.

Om stillingen:

Det er ledig en fast stilling som avdelingsingeniør ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap, Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag. Stillingen skal dekke et behov for drift og vedlikehold av brannlaboratoriet, brannhallen og laboratorieutstyr, samt veiledning av studenter på branningeniørprogrammet og masterprogrammet i brannsikkerhet på laboratoriet. Undervisning og veiledning på laboratoriekurs omfatter de vanligste branntekniske laboratorieanalyser med tilhørende metodikk. I tillegg forventes det at den som blir ansatt må bidra til å styrke forsknings- og fagmiljøet på instituttet gjennom forskningsstøtte til vitenskapelig ansatte.

Arbeidssted er campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Daglig drift og vedlikehold av brannlaboratoriet og brannhallen (Hall of Flame).
 • Veilede studenter i laboratoriet og på praktiske oppgaver knyttet til pågående prosjekter.
 • Bistå faglig ansatte i deres forskningsprosjekter.
 • Utføre enkelte administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Det er et krav at søker har branningeniørfaglig kompetanse på minst bachelornivå eller tilsvarende kompetanse gjennom erfaring fra brannteknisk laboratoriearbeid.
 • Søkeren må beherske norsk eller et skandinavisk språk og engelsk, siden veiledning og opplæring foregår på norsk og engelsk.
 • Søkere må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Søkere må ha førerkort klasse B, og tilgang til egen bil, siden brannhallen ligger 15 min utenfor Haugesund.

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Praktisk pedagogisk kompetanse og erfaring i undervisning og veiledning av studenter.
 • Erfaring med HMS-arbeid kan telle positivt.
 • Erfaring innen andre fagretninger som elektro, bygg, maskin, etc. kan telle positivt.

Personlige egenskaper:

 • Søkeren må ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Søkeren må ha gode samarbeidsevner.
 • Søkeren må kunne jobbe selvstendig.
 • Søkeren må være fleksibel og kunne påta seg ulike typer oppgaver.
 • Søkeren må være løsningsorientert.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål.

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som avdelingsingeniør er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1085 - avdelingsingeniør.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Assisterende instituttleder Per Fredrik Lennart Hemmingsson, Telefon: +47 52 70 26 72 / +47 403 28 549, Epost: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS