LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Ingeniørstilling - IT-avdeling

Søknadsfrist: 08.08.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Spennende ingeniørstilling i innlandet innenfor nettverk og sikkerhet

Høgskolens IT-avdeling består av 34 faste ansatte og 14 lærlinger/midlertidige ansatte. Den er organisert i fem hovedområder: Seksjon for server og applikasjoner, Seksjon for brukerservice, Seksjon for nettverk og sikkerhet, Seksjon for lærings- og forskningsteknologi og Seksjon for AV-infrastruktur.

Kravet til sikkerhet øker i takt med utsetting av tjenester og datalagring. Som følge av dette og høgskolens brede satsning på digitalisering ønsker vi å øke innsatsen på området med 1 stilling på seksjonen for nettverk og sikkerhet. Arbeid med ny arkitektur for nettverk og sikkerhet er startet og vi kan tilby spennende og krevende arbeidsoppgaver sammen med kompetente medarbeidere

Seksjonen har ansvar for utvikling og drift av nett-verksinfrastruktur, samt sikkerhetsarkitektur for ITavdelingen.

Dagens infrastruktur er basert på Cisco nettverkselektronikk og tjenester.

Ansvar og oppgaver

 • Utøve sentrale funksjoner innenfor fagområdet nettverk og sikkerhet.
 • Planlegging, utbygging, samt drift og vedlikehold av høgskolens nettverksinfrastruktur og trådløse nettverk.
 • Bidra i utvikling og implementering av IT-avdelingens sikkerhetsarkitektur.
 • Delta i nasjonal beredskapsgruppe for IT sikkerhetshendelser
 • Planlegge og utføre sikkerhetsoppgaver knyttet til nettverksinfrastruktur, herunder utføre overvåkings- og kontrolloppgaver over den samlede infrastrukturen.
 • Utvikle og vedlikeholde planer, rutiner og dokumentasjon innen området.
 • Lede og delta i prosjekter.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til IT-avdelingen, seksjon for nettverk og sikkerhet.

Stillingen er fast i 100 %.

En del reisevirksomhet må påregnes da Høgskolen består av 9 lokasjoner: Tynset, Evenstad, Rena, Elverum, Kongsvinger, Hamar, Blæstad, Oslo og Lillehammer. IT- avdelingen er organisert under Høgskoleadministrasjonen og er lokalisert på Lillehammer og Elverum.

Kontakt

 • Seksjonssjef Margrete Rundtom, Tel: 61 28 83 83, Mob: 970 20 044, e-post: [email protected]
 • IT-direktør Brigt Birkeland, Tel: 62 43 01 23, Mob: 974 37 434e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner/ønsker

Vi søker deg som er teknisk interessert, liker å sette deg inn i ny teknologi og arbeider aktivt for å utvikle egen kompetanse. Du har sans for logikk og er analytisk i feilsøking. Du har høy arbeidskapasitet og trives med å arbeide med flere saker samtidig. Du er videre målbevisst og har evne til gjennomføring og er ikke redd for å ta på deg ansvar. Du er serviceinnstilt og opptatt av kvalitet i leveransen. Du samarbeider godt med andre og ønsker å bidra til godt arbeidsmiljø.

I tillegg har du:

 • Minimum 2 års erfaring fra fagområdet.
 • Relevant høyere utdanning på bachelor/master nivå eller tilsvarende.
 • Sertifisering innen nettverk/sikkerhet ønskelig.
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Vurdering av kvalifikasjoner baseres på en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet. Det tilsettes i henhold til kvalifikasjoner og ansvarsområde.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling ved en høgskole i utvikling.
 • Engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen innplasseres i stillingskode 1181 Senioringeniør/1087 Overingeniør/1085 Avdelingsingeniør i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse, erfaring og egnethet.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS