Arkivverket har en ledig spennende stilling!

Forskningskoordinator

Søknadsfrist: 24.05.2020

Arkivverket

Arkivverket er nasjonens hukommelse, og holder til 10 ulike steder i landet. På Sognsvann har vi både 1000 år gamle kilder og en innovasjonslab hvor vi jobber med kunstig intelligens. Vi er trolig landets største dataforvalter – og vi driver med et av landets største digitaliseringsprosjekter. Nå skal vi bygge verdens første nasjonalarkiv samlet på én digital plattform.


Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.


Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.


For mer informasjon se www.arkivverket.no.

Vil du bidra til å gjøre arkivene til en av de mest attraktive og tilgjengelige kildene for forskning i Norge?

Hvorfor skal du velge oss?

Arkivfeltet er i stor utvikling, med ny arkivlov og en stadig økende mengde digitale arkiv. Utviklingen i samfunnet for øvrig utfordrer arkivfeltet, og Arkivverket er i ferd med å se på nye virkemidler, metadata og løsninger for å ivareta vårt samfunnsoppdrag som premissgiver, utviklingsaktør og leverandør av fellesløsninger. Teori, terminologi og begrepsapparat må også utvikles for å være relevant for digitale arkiver. Arkivverket har spesielt fokus på å tilby gode digitale tjenester gjennom fellesløsningen som nå er under utvikling.

I arbeidet med å legge til rette for forskning på vårt materiale, forskningsbasert utvikling av arkivfeltet og digital metodeutvikling på våre kjerneområder dokumentasjonsforvaltning, langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring, er samarbeid med forskningsfeltet en viktig komponent. Viktige områder for oss er å bidra til utviklingen av fagfeltet og de store endringene som digitalisering i offentlig og privat sektor gir.

Oppgaver

En vesentlig del av dine oppgaver vil være å jobbe mot eksterne forskningsmiljø for å samarbeide, sørge for gode nettverk og kontakter, og legge til rette for dette viktige arbeidet.

En annen viktig oppgave er å legge til rette for at vårt materiale skal gi et godt grunnlag for forskere, slik at de kan finne og jobbe med mye av de spennende områdene og innholdet som finnes her. Til dette kreves gode digitale løsninger og gode veiledninger på materialet. Vi har dyktige fagfolk hos oss som har god kjennskap til innholdet og struktur på arkivene, og en viktig jobb for Arkivverket fremover er å sørge for at denne kunnskapen også blir tilgjengelig gjennom digitale løsninger.

Arkivverket gjør i tillegg noe forskningsaktivitet selv, og du som forskningskoordinator vil også ha ansvar for oppfølging og koordinering av interne forskningsoppgaver.

Om deg

Vi søker deg som liker å knytte kontakter, samarbeide med eksterne og legge til rette for at Arkivverkets forskningsaktivitet skaper verdi for både samfunnet, forskere og Arkivverkets kjerneoppgaver. Du ønsker å bidra til å utvikle arkivfaget og arkivforskning sammen med andre, og vil gjøre arkivene til en av de mest attraktive og tilgjengelige kildene for forskning i Norge.

Som forskningskoordinator bidrar du til godt samarbeid med universiteter, høyskoler og andre forskningsmiljøer rundt felles forskningsutfordringer, koordinering av og bistand til søknader mot Forskningsrådet, og støtte til våre samarbeidspartnere.

Prioriterte områder vil være forskning rundt den digitale utviklingen, og tilrettelegging av våre arkiver for og kontakt med eksterne forskere. Dette inkluderer oppfølging av prosjekter, målinger og rapportering av forskningsaktiviteter og gevinster, samt proaktivitet rundt Arkivverkets videre arbeid med forskning.

Forskningskoordinator vil også være sentral deltager i utarbeidelse av forskningsprogram og strategi på årlig basis, i samarbeid med fagdirektør og ledere.

Du vil få ansvar for å koordinere eventuelt internasjonalt forskningssamarbeid og Arkivverkets deltagelse i dette.

Vi ser etter deg som har

  • Relevant utdannelse, fortrinnsvis på master eller phdnivå fra universitet eller høyskole. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
  • Interesse, nysgjerrighet og forståelse for forskning og utvikling
  • Gode kommunikasjonsegenskaper og evne til å uttrykke deg godt på norsk og engelsk både muntlig og skriftlig
  • Erfaring med koordinering av forskning eller forskningsaktiviteter
  • God teknisk forståelse og interesse for teknologi og utvikling
  • Erfaring med arbeid i nasjonale og internasjonale miljøer, og som liker å knytte nettverk
  • Evne og lyst til å ta initiativ og samarbeide på tvers av fagområder
  • Fleksibel innstilling, med evne til endring og omstilling
  • God kjennskap til nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
  • Kjennskap til relevant lovverk og reguleringer innen forskningsadministrasjon 

Vi tilbyr

Som ansatt vil du få gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse.

Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon som er i stor utvikling, mulighet til å trene i arbeidstiden og fleksibel arbeidstid.

Arbeidssted er fortrinnsvis Oslo. Dersom du har tilhold et annet sted må det påregnes endel reising.

Vi oppfordrer

Vi søker etter de beste hodene uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne. Har du behov for tilrettelegging, ta gjerne kontakt med [email protected] om du har spørsmål om dette.

Til informasjon

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

Søk på stillingen