Har du lyst til å jobbe med spennende problemstillinger knyttet til hvordan ulike typer menneskelig aktivitet påvirker havmiljøet? 

Forsker / seniorforsker - oseanografi

Søknadsfrist: 18.02.2024

Akvaplan-niva AS

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Har du lyst til å jobbe med spennende problemstillinger knyttet til hvordan ulike typer menneskelig aktivitet påvirker havmiljøet? Da kan dette være stillingen for deg.

 Vi søker en dyktige forsker med bakgrunn innen hydrodynamikk / oseanografi / meteorologi eller relaterte fagområder.

Akvaplan-niva's oseanografiseksjon har vært gjennom en rivende utvikling de siste 5-10 år med spesielt sterk satsing på kystnære prosesser. Akvaplan-niva's oseanografer er spesialisert innenfor fysisk oseanografi, men har sterke koblinger til biologi, kjemi og toksikologi. Vi jobber med å se på hvordan klimaendringer og ulike typer menneskelig aktivitet påvirker det marine miljøet, og hvordan næringsvirksomhet kan gjennomføres med minst mulig påvirkning på miljøet. 

Hos oss vil du møte et sterkt og kreativt fagmiljø, med stort rom for nye ideer, stor fleksibilitet og spennende arbeidsoppgaver. Du vil få muligheten til å jobbe med rådgivning og forskning som er relevant for en bærekraftig utvikling av kysten vår.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektakkvisisjon og prosjektstyring.
 • Hydrodynamisk modellering.
 • Spredningsmodellering av forurensing.
 • Utvikling av nye metoder og modellverktøy.
 • Rapportering og publisering.
 • Kontakt med miljøforvaltning, næringsaktører og samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Minimum mastergrad innen hydrodynamikk/oseanografi/meteorologi eller relaterte fagområder. Doktorgrad foretrekkes, men arbeidserfaring kan kompensere for doktorgrad.
 • Kunnskap om oseanografiske prosesser, instrumentering og dataanalyse.
 • God kjennskap til vitenskapelige metoder og forskningsetikk.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Evne til å formidle komplekse forskningsresultater til ulike målgrupper.
 • Må kunne programmering; Python, Linux ol. og evne til å utvikle verktøy.

Det er en fordel om du har

 • Erfaring fra søknadsskriving.
 • Erfaring med oseanografisk modellering.
 • Et godt internasjonalt nettverk.
 • Gode norskkunnskaper. 

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Strukturert og med god gjennomføringsevne.
 • Innovativ/utviklingsorientert.
 • Evne til å tilpasse seg endringer og håndtere utfordringer.

Vi tilbyr

 • Jobb i et utviklingsorientert og ekspanderende selskap.
 • Teamarbeid med dyktige kollegaer i et internasjonalt forsknings- og rådgivningsmiljø.
 • Faglige utfordringer og meningsfullt arbeid, hvor du kan bidra til bærekraftig utvikling av ulike næringer.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Et godt sosialt og kreativt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, herunder gode pensjons- og velferds-ordninger Arbeidssted vil primært være Tromsø eller Trondheim, men arbeidssted ved en av våre regionskontorer i Oslo, Bergen, Bodø eller Alta kan vurderes. Vennligst opplys i søknaden om ønsket arbeidssted.

Webcruiter-ID: 4755255541

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

 • Magnus Drivdal (Seksjonsleder), 97 51 97 71, mad@akvaplan.niva.no
 • Anita Evenset (Avdelingsdirektør), 99 00 15 91, aev@akvaplan.niva.no
Powered by Labrador CMS