LEDIG STILLING VED AHO

Ph.d.- koordinator (seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 15.02.2024

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.

AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i 3 institutter, og har ca. 800 studenter og 212 ansatte.

Om stillingen

Ved Arkitektur- og designhøgskolen er det ledig en 100% fast stilling som seniorrådgiver.

Stillingen vil ha det administrative hovedansvaret for hele ph.d.-utdanningen ved AHO. Det innebærer ansvar for prosessene rundt ansettelse/opptak av stipendiater, progresjonsoppfølgning, saksbehandling og ansvar for prosessene rundt avslutning og arrangering av disputaser. AHO har de siste årene hatt et økende fokus på kvalitetssikring og kompetanseutvikling rundt ph.d.-programmet og denne stillingen vil få et viktig ansvar i å videreutvikle dette i tett samarbeid med faglig ledelse.

Om Forskningsadministrasjonen

Forskningsadministrasjonen ligger under Avdeling for utdanning, forskning og formidling (UFF), og har fire ansatte. Faggruppen har ansvar for å koordinere, planlegge og gi administrativ støtte til skolens forskningsaktivitet og forskerutdanning.

AHO har et tverrfaglig ph.d.-program som favner alle skolensfagtradisjoner og har i underkant av 50 aktive kandidater. Forskningsadministrasjonen har ansvar for oppfølgingen av doktorgradskandidatene, og bistår med administrativ støtte til forskerutdanningen, der organisasjon av bedømmelser og disputaser inngår.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for å forberede saker til AHOs programstyre for ph.d.-programmet og følge opp vedtak fattet i organisasjonen.
 • Ansvar for å representere AHO i nasjonale forum for doktorgradsutdanning
 • Koordinerende rolle i AHOs studiekvalitetsarbeid på tvers av organisasjonen og et særlig ansvar for den årlige studiekvalitetsrapporten og et strategisk ansvar for utvikling av studiekvalitetsarbeid på alle nivåer av AHOs utdanning
 • Koordinerende ansvar for oppfølging av hver enkelt stipendiat ved AHO og ansvar for årlige rapporteringer til AHOs ledelse om kvaliteten i doktorgradsprogrammet
 • Tett samarbeid med faglig leder av ph.d.- programmet for å forberede og videreutvikle studieplaner, årsplaner, handlingsplaner og strategier, i tillegg til å følge opp ulike saker på daglig basis

Forskningsadministrasjonen ved AHO er en liten, spesialisert og meget fleksibel gruppe medarbeidere, og andre oppgaver kan forekomme. 

Kvalifikasjoner

Den som ansettes skal håndtere mange og et bredt spekter av oppgaver, samtidig som man skal ha evnen til å fordype seg. Det er derfor viktig for oss at du har erfaring innenfor UH-sektoren og jobbet med doktorgradsrelaterte arbeidsoppgaver tidligere.

Du må ha:

 • Utdanning på mastergradsnivå. Omfattende, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med doktorgradsrelaterte arbeidsoppgaver fra UH-sektoren innenfor stillingens oppgaveportefølge
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi ønsker deg med følgende kompetanse:

 • God kjennskap til utdannings- og forskningssystemet i Norge
 • God kjennskap til statlig forvaltning generelt og universitets- og høyskolesektoren spesielt
 • Erfaringer fra studieadministrasjon og/eller FoU- arbeid
 • God organisasjonsforståelse og systemkompetanse
 • AHO bruker Felles studentsystem (FS) og arkivsystemet P360 og det vil være positivt om du har erfaring med disse systemene

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil være viktig for denne stillingen og viser etter en kandidat som kjenner seg igjen i følgende beskrivelse:

 • Selvstendighet i arbeidsutførelsen og du kan tilpasse deg endringer som krever at du er fleksibel
 • Pliktppfyllende og tydelig når det trengs
 • Ansvarstagende, viser initiativ og gjennomfører prosjekter med fokus på kvalitet og resultater
 • Evne til å skape et godt samspill og samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske grenser
 • Solid gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet, og evne til å jobbe både strategisk og operativt
 • Trygghet i egen kompetanse

Vi tilbyr

 • En spennende og interessant stilling med mange muligheter for videre læring og utvikling
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo
 • Flotte lokaler ved Akerselva og Vulkan
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Fleksitidsordning

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver - årslønn NOK 636 000 – 700 000,- avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring.

Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Andre opplysninger

Søknad med alle vedlegg må sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Spørsmål om stillingen

 • Ulrika Herlofsen (Avdelingsleder), 22997020, ulrika.herlofsen@adm.aho.no
 • Reier Møll Schoder (Fagansvarlig), 22997011, reier.moll.schoder@adm.aho.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS