LEDIG STILLING VED AHO

Rådgiver - Avdeling for utdanning, forskning og formidling (UFF)

Søknadsfrist: 15.02.2023

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 800 studenter og 260 ansatte.

Om forskningsadministrasjonen

Forskningsadministrasjonen ligger under Avdeling for utdanning, forskning og formidling (UFF), og har fire ansatte. Enheten har ansvar for å koordinere, planlegge og gi administrativ støtte til skolens forskningsaktivitet og forskerutdanning.

Blant forskningsadministrasjonens ansvarsområder er innhenting og formidling av kunnskap om ulike forskningsprogrammer og finansieringsmuligheter innenfor sektoren, i tillegg til støtte til strategisk planlegging av forskningsaktivitetene. Fagadministrativ støtte til forskningsprosjekter fra utlysning, søknadsprosess, gjennom oppstart, prosjektperiode og fram til sluttrapportering er blant enhetens hovedansvarsområder.

Forskningsadministrasjonen har administrativt ansvar for oppfølgingen av ph.d.-programmet ved AHO og bistår med administrativ støtte til forskerutdanningen. Forskningsadministrasjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen for AHOs forskningsutvalg (FU) som er styrets rådgivende organ for forskning ved skolen.

Om stillingen

AHO søker en vikar for 1,5 år, med mulighet for forlengelse, til å bli en del av vår forskningsadministrative enhet ved AHO. Vi søker deg som har erfaring eller har et sterkt ønske om å jobbe tett på fagmiljøer administrativt og støtte dem gjennom livsløpet til eksternfinansierte prosjekter.

AHO har de siste årene en uttalt målsetning om økt aktivitet i forskningsmiljøene og har vedtatt en ny strategi, Agenda 2025 med et spesifikt fokus på bærekraft, samarbeid og kompetanse. I tillegg har AHOs styre vedtatt at skolen må øke den eksternfinansierte virksomheten for å styrke den strategiske handlingskraften og for å bygge enda mer robuste og fremragende forskningsmiljøer innenfor skolens fagfelt.

Kvalifikasjoner

 • Må ha høyere utdanning, minimum fullført bachelor. Omfattende og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Må ha kjennskap til offentlig forvaltning, fortrinnsvis fra UH-sektoren.
 • Må ha gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig formidlingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Må ha god organisasjonsforståelse og systemkompetanse.

Det er ønskelig med en kandidat som har en eller flere av følgende erfaringer

 • Erfaring fra prosjektadministrasjon og/eller prosjektkoordinering
 • Erfaring fra søknadsstøtte til utlysninger og forskningsprogrammer innen Forskningsrådet, EU eller andre aktuelle finansieringskilder
 • Erfaring med å koordinere eller støtte prosjekter med deltakere fra industri, næringsliv og offentlig sektor.

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape et godt samspill og samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske grenser
 • Evne til å ta ansvar, lede og gjennomføre prosesser med fokus på mål, fremdrift og resultater
 • Kunne jobbe både selvstendig og i team
 • Ryddig og fleksibel
 • Ha evnen til å ta initiativ og snu seg raskt i en hektisk arbeidshverdag
 • Yte service og skape engasjement
 • Stor arbeidskapasitet og med en arbeidsform som er effektiv, strukturert og kvalitetsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte og interessante oppgaver i et høyt kompetent miljø
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Fleksitidsordning

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1434, rådgiver, ltr 56-66 (NOK kr. 517 600 - 615 000) For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

Søknad med alle vedlegg må sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

AHO mener vi at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Derfor er vi opptatt av å ha en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og legge til rette for personer med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no

Frist 15. februar 2023

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS