LEDIG STILLING VED AHO

Rådgiver - Internasjonalt kontor

Søknadsfrist: 14.04.2021

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Om stillingen

Vi utvider vår stab og søker i den anledning etter deg som ønsker å utgjøre en forskjell for internasjonale studenter ved vår høyskole, og som er serviceinnstilt og kontaktskapende, med erfaring fra arbeid med internasjonalisering i universitets- og høyskolesektoren. Internasjonalt kontor ved AHO hører inn under Studieadministrasjonen og består av 2 årsverk og en studentmedarbeider i 40% stilling. Internasjonalt kontor bistår ledelsen i arbeidet med strategi for og utvikling av internasjonalisering ved AHO. Kontoret har det administrative og praktiske ansvaret knyttet til institusjonens deltagelse i utvekslingsprogrammer som Erasmus+ og bidrar aktivt til inngåelse og vedlikehold av utvekslingsavtaler med andre læresteder. Som en del av teamet på Internasjonalt kontor vil du få det administrative og praktiske ansvaret knyttet til innreisende utvekslingsstudenter og ansattutveksling.

Mottak og jevnlig oppfølging av internasjonale helgradsstudenter faller også inn under enhetens ansvarsområde, og du vil få et særlig ansvar knyttet til velferdstiltak og trivsel i denne studentgruppen. Det er tett kontakt mellom Internasjonalt kontor og Forskningsadministrasjonen ved AHO om eksternt finansierte samarbeidsprosjekter, herunder for eksempel Erasmus+ og NORPART prosjekter. Teamet på internasjonalt kontor bistår med å skrive søknader, tilrettelegge og rapportere. Normalt må en del reiseaktivitet påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Bistand under inngåelse og vedlikehold av avtaler
 • Kontakt med partnerskoler
 • Behandling og oppfølging av søknader fra innreisende utvekslingsstudenter og ansatte
 • Mottak og oppfølging av internasjonale helgradsstudenter
 • Koordinering av velferdstiltak og tilrettelegging for trivsel blant internasjonale studenter

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå, fortrinnsvis mastergrad
 • Inngående kjennskap til og erfaring med internasjonalt arbeid eller internasjonalisering i universitet- og høyskolesektoren
 • Erfaring med utvekslingsprogrammer, som Erasmus+
 • Erfaring med studieadministrative verktøy, som Felles Studentsystem (FS)
 • God digital kompetanse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er i tillegg en fordel hvis du har personlig erfaring med utenlandsstudier eller utveksling.

Personlige egenskaper

Vi mener vår nye kollega kan kjenne seg igjen i følgende beskrivelse:

 • Er serviceinnstilt og kontaktskapende i møte med studenter og ansatte
 • Er fleksibel og initiativrik
 • Har høy grad av selvstendighet i utførelse av arbeidsoppgavene
 • Er systematisk og nøyaktig, også når det er hektisk
 • Har god koordinerings- og gjennomføringsevne
 • Har gode relasjons- og samarbeidsevner og er en positiv miljøskaper i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • En spennende og interessant stilling med gode muligheter for faglig utvikling
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Mulighet til å være med å påvirke utviklingen av fagområdet på skolen
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo, med flotte lokaler ved Akerselva og Vulkan
 • Fleksitidsordning

Stillingen lønnes som rådgiver SKO 1434 med en brutto lønnsplassering fra kr 482 200 til kr 586 500, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd i Statens Pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.Søknad sendes til oss via jobbnorge.no, innen 14 april 2021.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om stillingen vennligst ta kontakt med:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS