LEDIG STILLING VED AHO

Forskningsrådgiver

Søknadsfrist: 15.02.2024

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.

AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i 3 institutter, og har ca. 800 studenter og 212 ansatte.

Om stillingen

Ved Arkitektur- og designhøgskolen er det ledig en 100% fast stilling som rådgiver.

AHO har en klar målsetning om å øke den eksternfinansierte virksomheten for å styrke AHOs strategiske handlingskraft og for å bygge stadig mer robuste og fremragende forskningsmiljøer innenfor skolens fagfelt. I denne stillingen ønsker vi noen som kan bidra til å stimulere til økte forsknings- og nyskapingsaktiviteter blant AHOs faglige ansatte ved å synliggjøre, utvikle og ta i bruk interne og eksterne virkemidler.

Stillingen er en del av satsingen på å øke AHOs portefølje av eksternt finansierte prosjekter både fra Norges forskningsråd og EU, men også fra offentlige eller private kilder. AHO er en skole i stor utvikling og vi søker nå etter en selvstendig og engasjert medarbeider som ønsker å bidra til å nå AHOs sine ambisiøse målsetninger i skolens strategi Agenda 2025.

Om Forskningsadministrasjonen

Forskningsadministrasjonen ligger under Avdeling for utdanning, forskning og formidling (UFF), og har fire ansatte. Faggruppen har ansvar for å koordinere, planlegge og gi administrativ støtte til skolens forskningsaktivitet og forskerutdanning.

Blant forskningsadministrasjonens ansvarsområder er innhenting og formidling av kunnskap om ulike forskningsprogrammer og finansieringsmuligheter innenfor sektoren, i tillegg til støtte til strategisk planlegging av forskningsaktivitetene. Fagadministrativ støtte til forskningsprosjekter fra utlysning, søknadsprosess, gjennom oppstart, prosjektperiode og fram til sluttrapportering er blant enhetens hovedansvarsområder.

AHO har et tverrfaglig ph.d.-program som favner alle skolens fagtradisjoner og har rundt 50 aktive kandidater. Forskningsadministrasjonen har ansvar for oppfølgingen av doktorgradskandidatene, og bistår med administrativ støtte til forskerutdanningen. Forskningsadministrasjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen for AHOs forskningsutvalg (FU), som kvalitetssikrer og godkjenner forskerskolens program, ansetter ph.d.-stipendiater, fordeler interne forskningsmidler og er styrets rådgivende organ for forskning ved skolen.

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal fungere som fagadministrativ støtte til forskningsprosjekter fra søknadsprosess, gjennom oppstart, prosjektperiode og fram til sluttrapportering.

I tillegg vil stillingen inneholde følgende oppgaver:

 • Legge til rette for at AHOs øker skolens ekstrafinansiering
 • Legge til rette for nettverksbygging og kontakt med arbeids- og næringsliv, offentlige virksomheter, virkemiddelapparatet, myndigheter og med andre relevante forskningsmiljøer og organisasjoner i Oslo-regionen, samt nasjonale og internasjonale aktører
 • Bistå ved forsknings- og innovasjonsrelaterte arrangementer og koordinere forskningsadministrative oppgaver
 • Bidra til å koordinere utredninger og analyser av forskningsadministrativ og strategisk art samt bistå ved rapportering av prosjekter og statistisk materiale

AHO ønsker å øke kompetansen innen prosessforbedring og kompetansebygging hos prosjektlederne ved AHO de neste årene, og den rette personen vil kunne bidra inn i dette arbeidet.

Forskningsadministrasjonen ved AHO er en liten, spesialisert og meget fleksibel gruppe medarbeidere, og andre oppgaver kan forekomme.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes skal håndtere mange og et bredt spekter av oppgaver, samtidig som man skal ha evnen til å fordype seg. Det er derfor viktig for oss at du har erfaring innenfor kunnskapssektoren og jobbet med forskningsadministrative arbeidsoppgaver tidligere.

Du må ha:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Omfattende, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Dokumentert relevant erfaring fra forskningsadministrativt arbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig formidlingsevne, både på norsk og engelsk

Vi ønsker deg med følgende kompetanse:

 • Kjennskap til budsjettering og økonomisk oppfølging av forskningsprosjekter er en fordel
 • Erfaring med å initiere, lede og styre komplekse forskningsprosjekter fra et administrativt ståsted
 • Kjennskap til forskningsetiske problemstillinger, personvern og databehandling
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og UH sektoren
 • God organisasjonsforståelse og systemkompetanse
 • Kjennskap til AHOs fagfelt, arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ, yte service og skape engasjement
 • God på selvledelse
 • Kunne jobbe både selvstendig og i team
 • Evne til å ta ansvar, lede og gjennomføre prosesser med fokus på mål, fremdrift og resultater
 • Evne til å skape et godt samspill og samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske grenser
 • Stor arbeidskapasitet og med en arbeidsform som er effektiv, strukturert og kvalitetsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende og interessant stilling med mange muligheter for videre læring og utvikling
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo
 • Flotte lokaler ved Akerselva og Vulkan
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Fleksitidsordning

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver - årslønn NOK 550 000 – 657 300,- avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

Søknad med alle vedlegg må sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Ulrika Herlofsen (Avdelingsleder), 22997020, ulrika.herlofsen@adm.aho.no
 • Reier Møll Schode (Fagansvarlig), 22997011, reier.moll.schoder@adm.aho.no
Powered by Labrador CMS