LEDIG STILLING VED AHO

Førsteamanuensis / Professor innen Industridesign

Søknadsfrist: 31.05.2022

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Om stillingen

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har ledig en fast 100% stilling som Førsteamanuensis/Professor ved Institutt for Design.

Utdannelsen på AHO drives som studiobasert undervisning innenfor forskjellige faggrupper. Stillingen som utlyses inngår i ledelsesteamet innenfor faggruppen industridesign. Stillingen har et særskilt ansvar for samarbeid med næringsliv, solid bakgrunn fra design praksis er derfor viktig.

Ved Institutt for design undervises det innen 3 retninger; industridesign, interaksjonsdesign og tjenestedesign. Stillingen vil være tilknyttet fagdisiplinen Industridesign, og ansettelsen er på kunstnerisk grunnlag.

Det vil være et team av faglærere som planlegger og gjennomfører undervisningen og den utlyste stillingen vil ha ansvaret både for planlegging og koordinering, samt delta aktivt i undervisningen. Ansvaret for det faglige innholdet ligger hos instituttets ledelse, men det gis stor frihet til teamet av faglærere som planlegger og gjennomfører undervisningen.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning innenfor industridesign på institutt for design

 • Utvikling av curriculumet innenfor industridesign

 • Det er satt av tid til forskning og utvikling i stillingen

 • Administrative oppgaver utover undervisningen tilsvarende 20 % av stilling.

 • Ansvar for å videreutvikle kontakten med næringsliv og praksis

 • Deltagelse i annen undervisning i hele studiet.

Vi tilbyr

 • Muligheter for faglig videreutvikling i et miljø med engasjerte kollegaer
 • Et godt arbeidsmiljø preget av faglig autonomi og gjensidige forpliktelser
 • Et godt forskermiljø med utstrakte nasjonale og internasjonale nettverk.
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo.

Stillingene lønnes fra: Ltr 67-76 (kr 615.800,- til kr 734.400,-) avhengig av kompetanse (1.amanuensis).Ltr 76-82 (kr 734.400,- til kr 873.400,-) avhengig av kompetanse (professor).

For stillingen gjelder det vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Kvalifikasjonskrav

Den aktuelle kandidaten må ha:

 • Utdanning tilsvarende master i design
 • Stor erfaring som faglig dyktig designer innenfor industridesign, på et nivå tilsvarende Førsteamanuensis/Professor
 • Erfaring med planlegging, gjennomføring og undervisning på bachelor og masternivå, innenfor Industridesign
 • Interesse for både teoretisk og praktisk utvikling av faget og kunne bidra med dette i faggruppen.
 • Grunnutdanningen ved AHO foregår på norsk så et skandinavisk språk må beherskes flytende.
 • Gode engelsk kunnskaper, da masterutdanningen foregår på engelsk

Søkerne til stillingen vil bli vurdert etter personlig egnethet og:

 • Må ha stor interesse for undervisning og kunne dokumentere gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig.
 • Må ha en portefølje av egenproduserte objekter som ligger på et 1. Amanuensis/Professor nivå (se beskrivelse av krav)
 • Ha gode samarbeidsevner.
 • Ha evne til nytenkning og innovasjon
 • Være engasjerende, initiativrik og fleksibel

Spørsmål om stillingen

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge.no. De vedlegg som må lastes opp elektronisk er:

Dokumenter som må vedlegges er:

 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Portfolio
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 3 arbeider

Hvis kandidaten ikke allerede er 1.Amanuensis/Professor må det leveres dokumentasjon slik at en slik vurdering kan foretas ihht «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger», og AHO’s reglement for ansettelse og opprykk til førstestillinger reglement_forstestillinger.pdf (aho.no)

Søknadsfristen er 31. 05. 2022.

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål kan rettes til:

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS