LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat knyttet til demokrati og medborgerskap

Søknadsfrist: 20.02.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder, er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Stillingen er knyttet til temaet demokrati og medborgerskap. Vi inviterer aktuelle søkere til å utarbeide selvstendige prosjektbeskrivelser knyttet til dette temaet. Fakultet for samfunnsvitenskap har disse fagområdene: Samfunnsplanlegging, samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk i skole og barnehage, informasjonssystemer, sosialt arbeid/barnevern, statsvitenskap, sosiologi og utviklingsstudier. Prosjektet skal være forankret i et av fagområdene, og søkere bes sette seg inn i og angi hvilke(t) fagområde(r) og hvilke(n) forskningsgruppe(r) de mener eget prosjektforslag kan høre inn under.

Les mer om instituttene og fagområdene her. På denne siden er det også lenke til de fire instituttene der det finnes mer informasjon om hvilke problemstillinger og/eller hvilke typer prosjekter instituttene er særlig interessert i.

Se mer informasjon om forskningsgruppene på fakultetet her.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes i stipendiatet forventes å jobbe med valgt tematikk/problemstilling inn i et større fagfelleskap på institutt og i forskningsgruppe. Dersom stipendiaten ansettes for en periode på fire år vil hen også kunne måtte bidra inn i undervisning, veiledning og andre oppgaver på instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets ph.d.-program og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskningsgrupper. Tiltredelse etter avtale. Mer informasjon om fakultetets forskningsgrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer finner du her.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor samfunnsvitenskapelig eller annet relevant fagområde, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. på master/hovedoppgaven). Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke.

Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning.

Ønskede kvalifikasjoner

Det vil bli lagt vekt på god formuleringsevne, evne til originalitet, kritisk tenking og selvstendig arbeid.

Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil tillegges stor vekt i vurderingen av søkerne.

Norskkunnskap, eller beherskelse av et annet skandinavisk språk, kan være en fordel.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse.

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 501 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse

prosjektbeskrivelse på maksimum10 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 20.02.2023

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingene:

 • Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging: Instituttleder Hanne Haaland, tlf. 38 14 23 62, mobil 977 18 817, hanne.haaland@uia.no eller førsteamanuensis Hege Wallevik, tlf. 38 14 22 22, hege.wallevik@uia.no
 • Institutt for sosiologi og sosialt arbeid: Instituttleder Ann Christin Nilsen, tlf. 38 14 15 32, mobil 932 43 562, ann.c.nilsen@uia.no eller professor Morten Blekesaune, tlf. 38 14 22 50, mobil 902 63 357, morten.blekesaune@uia.no
 • Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag: Instituttleder Stefan Gänzle, tlf. 38 14 15 11, mobil 906 750 579, stefan.ganzle@uia.no eller professor Jarle Trondal, tlf. 38 14 15 61, jarle.trondal@uia.no
 • Institutt for informasjonssystemer: Instituttleder Carl Erik Moe, tlf. 38 14 17 96, carl.e.moe@uia.no eller professor Polyxeni Vasilakopoulou, tlf. 38 14 24 18, mobil 416 67 639, polyxeni.vasilakopoulou@uia.no.

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS