Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i sosiologi

Søknadsfrist: 15.08.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i sosiologi, tilknyttet Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for samfunnsvitenskap har fire institutter: Institutt for statsvitenskap og ledelse, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

Instituttet for sosiologi og sosialt arbeid har en bred forskningsprofil, men ønsker særlig å styrke forskningskompetansen innenfor utdanning- og avvikssosiologi. Vi ønsker derfor velkommen innovative og gjennomførbare prosjektskisser innenfor et eller begge av disse forskningsområdene.

Forskningstemaet vil institusjonelt forankres ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, og i forskergruppen for samfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Forskningsgruppen er svært aktiv og tverrfaglig, med betydelig kompetanse på både samfunnsfagdidaktisk og sosiologisk utdanningsforskning. I tillegg er det bred kompetanse på avvikssosiologi og utenforskap på instituttet, særlig innenfor rus- og fengselsforskning

Instituttet tilbyr femårig integrert masterstudier i barnevern og studier i sosiologi og sosialt arbeid på bachelor- og masternivå. Instituttet tilbyr spesialisering i sosiologi og sosialt arbeid i fakultetets ph.d.-program. Instituttet tilbyr studier i sosiologi, sosialt arbeid og barnevern på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og gir i tillegg undervisning på barnehage- og lærerutdanningene. Instituttet er i stadig vekst med økende fokus på internasjonalisering og utvikling av forskningsprosjekter og undervisning

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets phd-program og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskergrupper. TMer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor sosiologi eller samfunnsvitenskap med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. på master/hovedoppgaven). Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke. Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med relevant praksis.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • Attester
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum10 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.08.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Hilde Terese Drivenes Johannessen, tlf. 38 14 11 49, mobil 930 19 559, e-post [email protected]
 • Førsteamanuensis Irene Trysnes, tlf. 38 14 21 74, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen