LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i miljøterapeutisk arbeid

Søknadsfrist: 14.06.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser.

Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder. Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innen miljøterapeutisk arbeid med fokus på relasjonskompetanse som personlige ferdigheter hos hjelper. Stillingen utlyses for en periode på tre år, alternativt 75 % stilling i 4 år med mulighet for 25 % stilling knyttet til undervisning. Stillingen er knyttet til Institutt for psykososial helse. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsmiljøet på vernepleie og master i psykososial helse med fokus på miljøterapeutisk arbeid.

Arbeidsoppgaver

Ph.d-prosjektet har som formål om å utvikle kunnskap om på hva personlige ferdigheter eller relasjonskompetanse er, hvordan det kan operasjonaliseres, og om hva mennesker som mottar hjelp opplever som virksomme personlige ferdigheter hos sine hjelpere. I tillegg ønsker vi å utforske hvordan hjelpere kan videreutvikle sine personlige ferdigheter, og undersøke om intervensjoner kan gi målbare resultater på å forbedre deltakernes personlige ferdigheter. Det er utviklet en tematisk innramming for prosjektet som kan fås ved henvendelse til Ane Ugland Albæk, ane.ugland.albaek@uia.no eller Siri Håvås Haugland, siri.h.haugland@uia.no. Stipendiaten skal gjennomføre et forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i den.

Søkere bes derfor utvikle en prosjektbeskrivelse for et slikt prosjekt og sende denne med søknaden.

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste. I prosjektbeskrivelsen skal søkeren presentere mulige forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan for prosjektet. Det er viktig at søkeren også redegjør for relevant litteratur og tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for phd-programmet i helse- og idrettsvitenskap

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha hovedfag/mastergrad/ embetseksamen innen relevant fagfelt som for eksempel miljøterapi, psykisk helsearbeid, psykososial helse, sosialt arbeid, pedagogikk/spesialpedagogikk, sosiologi og psykologi.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Mer informasjon om ph.d.-programmet og opptakskrav.

For å kunne bli tatt opp til ph.d.-programmet, må søkeren ha oppnådd eksamen av høyere grad (mastergrad, hovedfag eller tilsvarende) fra norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole innenfor et fagområde relevant for fakultetets forskning og undervisning.

Kriterier for opptak er karakteren B eller bedre på masteroppgaven og normalt gjennomsnittskarakter B eller bedre på relevante emner i mastergraden. I ekstraordinære tilfeller kan søknaden vurderes på individuelt grunnlag dersom søkeren tydeliggjør sin vitenskapelige kompetanse ut over masterutdanningen og har dokumentasjon som sannsynliggjør at søkeren vil være egnet til å gjennomføre det aktuelle forskningsprosjektet og ph.d.-programmet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra/god kjennskap til et eller flere av følgende områder: Miljøterapeutisk arbeid, psykoterapi, psykososial støtte/veiledning
 • Kjennskap til forskning på miljøterapi og/eller terapiforskning
 • Erfaring fra forskningsrelatert arbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne til å samarbeide
 • Analytiske evner
 • Skriftlig formidlingsevne
 • Gjennomføringsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave.
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste.
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • attester

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 14. juni 2024.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS