LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i mat og helse

Søknadsfrist: 25.05.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i mat og helse for en periode på tre år, evt. fire år med 25 % pliktarbeid i form av undervisning eller utviklingsarbeid. Stillingen er tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse. Arbeidssted er for tiden campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til prosjektet Beans & Fractions. Hovedformålet med prosjektet er å utvikle en modell for samarbeid mellom skolefag i grunnskolelærerutdanningen (GLU) med bruk av studentaktive undervisningsmetoder. I Kunnskapsløftet 2020 (LK20) er det innført tre tverrfaglige temaer; Folkehelse og livsmestring, Bærekraftig utvikling og Demokrati og medborgerskap. LK20 vektlegger også elevaktive undervisningsmetoder og dybdelæring. Dette forutsetter at GLU-studenter får erfaring og kompetanse i å undervise tverrfaglig, og inkluderer utprøving i grunnskolen i praksisperioder.

I prosjektet Beans & Fractions skal GLU-studenter i mat og helse og matematikk utvikle og prøve ut undervisningsopplegg i det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Et mål med prosjektet er å utvikle en modell for tverrfaglig samarbeid som kan overføres til flere fag og tema. Prosjektet er et samarbeid mellom fagmiljøene i mat og helse samt matematikk på Universitetet i Agder, campus Kristiansand og Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. Det kan være aktuelt med data-innsamling både i Agder og Bergen, samt utenlandsopphold i Norden. En mer detaljert prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til hovedveileder Tormod Bjørkkjær, [email protected]

Nødvendige kvalifikasjoner

Lærerutdanning med hovedfag/mastergrad innenfor relevant fagområde (f.eks. mat og helse, matematikk, pedagogikk, skoleledelse, innovasjon) eller mastergrad i folkehelsevitenskap, samfunnsernæring eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.

Årets kandidater som er i avslutningsfasen av master kan også søke.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs Ph.D.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Ved spørsmål om PhD-programmet kontakt [email protected]

Utfyllende regler for opptak til ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at kandidaten har en eller flere av følgende kvalifikasjoner:

 • Kompetanse i skolefaget mat og helse og/eller matematikk eller tverrfaglighet
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av kvalitativ forskning
 • Yrkeserfaring fra grunnskole og/eller høyere utdanning og/eller formidlingsarbeid knyttet til barn/unge
 • Tidligere vitenskapelig(e) publikasjon(er) og/eller utviklingsarbeid innen skole og utdanning

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker deg som har en strukturert tilnærming til ditt arbeid, motivasjon for stillingen, høy gjennomføringsevne, men samtidig evner å være fleksibel. Faglig nysgjerrighet, gode kommunikasjonsferdigheter og selvstendighet er egenskaper som ønskes.

Vi tilbyr

 • Å bli del av et stimulerende akademisk miljø i toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition
 • Strukturert oppfølging og veiledning av et engasjert veilederteam
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling innen tverrfaglig forskning
 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr. 491 200 bto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer.
 • Attester.
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave.
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet (fullstendige vedlegg), samt liste over disse.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 25. mai 2022.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS