LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i «Fremtid i planlegging – strategisk navigasjon og eksperimentell planlegging

Søknadsfrist: 01.09.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i «Fremtid i planlegging – strategisk navigasjon og eksperimentell planlegging», tilknyttet Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging er et tverrfaglig kollegium med for tiden 14 fast ansatte i vitenskapelige stillinger, 10 stipendiater og to postdoktorer. Fagstaben består av forskere med undervisnings- og forskningserfaring blant annet innen fattigdomsproblematikk, globalisering og politisk økonomi, stat- og velferdspolitikk i Sør, rural/urban migrasjon, naturkatastrofer og krisehåndtering, klima- og miljøproblematikk, sosiale bevegelser, kjønn, integrering og mobilitet, by- og regionalplanlegging, stedsutvikling og deltakelsesprosesser.

Instituttet har flere ulike forskningsgrupper, men stillingen vil særlig knyttes til forskningsgruppen URPLAN. Forskningsgruppen har et tverrfaglig perspektiv på by- og regionalplanlegging med utgangspunkt i samfunnsgeografi, planlegging og miljøforvaltningskompetanse. Vi har lang historikk innenfor forskning på byutvikling, urbanisme, stedsutvikling, bygdeutvikling, regionaliseringsprosesser, miljøforvaltning og planleggingsprosesser. Les mer her.

Arbeidsoppgaver

Denne ph.d.-stillingen skal utforske muligheter for nye tenkemåter i planlegging. Planlegging handler om å utvikle kunnskap og handling gjennom prosesser. Planlegging er dermed fremtidsrettet, men alltid med utgangspunkt i kontekst og historie. Planlegging er det uferdige mellomrommet som utformes av et komplekst felt av aktører. Planteori forsøker å forstå hvordan vi kan utforske og utvikle kunnskap på tvers av ulike erfaringer, interesser og verdier for å skape bedre handling. Planteori har i de siste 70 år utviklet seg fra idealer om rasjonelle og instrumentelle handlinger til forståelser av konflikt og kommunikasjon. De seneste ti år er det blitt økt fokus på eksperimentell planlegging og prosessforståelse. Med utgangspunkt i kompleksitetsteori og hendelsens filosofi har flere planleggingsteoretikere tatt til orde for å jobbe med planlegging som tilblivende og udefinert.

Kunst blir i stigende grad brukt som inspirator for planleggingsprosessen, hvor det eksperimenteres med alternative fremtider. Dette prosjektet skal utforske hvordan man kan jobbe eksperimentelt med komplekse fremtider og relasjon mellom midlertidighet og langsiktighet i planlegging gjennom bruken av kunst i planlegging. For selv om fremtiden er kompleks og tilblivende, er det behov for strategisk navigasjon og pragmatiske handlinger i nåtiden. Prosjektet skal utforske nye måter å tenke fremtid i planfeltet med f.eks. kunst- og/eller design-tenkning (og/eller i samarbeide med ulike aktører). Ved å løfte nye kunnskaper kan prosjektet dermed bidra til å skape viten om kunstens rolle i eksperimenterende planleggingsprosesser og utvikle nye perspektiver for fremtiden i samfunnsplanlegging ved å utfordre tatt for gitt/eksisterende forståelser av plan og prosess.

Basert på ovenstående, inviterer vi aktuelle søkere til å utarbeide en selvstendig prosjektskisse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets ph.d.-program og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskningsgrupper. Tiltredelse etter avtale. Mer informasjon om fakultetets forskningsgrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor samfunnsvitenskapelig eller et relevant fagområde, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. på master/hovedoppgaven). Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke.

Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning.

Ønskede kvalifikasjoner

Det vil legges vekt på søkerens utdannelsesmessige eller praksis relasjon til tema innen kunst og planlegging, samt erfaring med kvalitative metoder og kunstprosjekter

Norskkunnskap, eller beherskelse av et annet skandinavisk språk, er en fordel.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 501 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum10 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.09.2022

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Førsteamanuensis Paulina Nordström, mobil +47 45505420, e-post [email protected]
 • Førsteamanuensis Laura Tolnov Clausen, telefon 38 14 18 17, mobil 940 79 366, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Anna Færavaag, telefon 38 14 24 14, mobil 974 29 492, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS