LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i ernæring og folkehelse

Søknadsfrist: 09.10.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i ernæring, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på 3 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet, vår 2022.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stipendiatstillingen vil være tilknyttet det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition.

Stillingen er knyttet til NFR-prosjektet Nutrition Now. Scaling up evidence-based early-life nutrition interventions for community resilience and lifecourse health som er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder, Arendal kommune, Agder fylkeskommune og Folkehelseinstituttet (FHI). I prosjektet skal en tilpasse og implementere allerede utviklede forskningsbaserte e-læringsressurser om kosthold og ernæring til gravide, sped – og småbarn. Tiltakene retter seg mot barnehager, svangerskapsomsorgen, helsestasjonen og foreldre eller andre omsorgspersoner med nyfødte og små barn. Prosjektet har to faser. I fase 1 av prosjektet skal tiltakene implementeres i Arendal kommune, mens de i fase 2 skal implementeres på fylkesnivå i Agder, i samarbeid med Agder fylkeskommune.

Hovedformålet med Nutrition Now er å bedre kostholdet til gravide, barnet i mors liv og de yngste barna ved hjelp av digitale læringsressurser som gjøres tilgjengelige for ulike brukergrupper. I prosjektet vil vi evaluere hvordan e-læringsressursene implementeres og brukes av barnehageansatte, helsesykepleiere, gravide og småbarnsforeldre. Vi vil også gjennomføre en effektevaluering av kostholdsendring hos barn etter e-læringsressursene er implementert.

Arbeidsoppgaver

Personen som ansettes skal i hovedsak arbeide med implementering av tiltakene som er utviklet, evaluere implementeringen og gjøre endringer i tråd med brukers ønsker, samt evaluere intervensjonseffekter. Doktorgradsstipendiaten vil jobbe i et team med flere stipendiater, postdoktorer og vitenskapelig ansatte. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder vil bli brukt.

Arbeidsoppgavene er:

 • datainnsamling og analyse
 • intervjuer og kvantitative kartlegginger
 • artikkelskriving og publisering av resultater
 • videre utvikling av prosjektet sammen med prosjektgruppen

En detaljert prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til førsteamanuensis Anine Medin, [email protected].

Nødvendige kvalifikasjoner

 • mastergrad innenfor ernæring, folkehelse eller annet relevant fagområde.
 • solid ernæringsbakgrunn
 • beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • gode formidlingsevner muntlig og skriftlig

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiatene tas opp på UiAs Ph.D.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Opplysninger om opptak på Ph.D.-programmet fås ved henvendelse til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, professor Åshild Slettebø, [email protected] eller seniorrådgiver Eli Andås, tlf. 38 14 18 66, e-post [email protected].

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder
 • interesse for helsefremmende arbeid
 • erfaring med å jobbe i team

Personlige egenskaper

 • fleksibel og samarbeidsorientert
 • selvstendig, strukturert, effektiv og initiativrik
 • sterk gjennomføringsevne
 • analytisk og reflektert

Vi vektlegger særlig

 • tidligere vitenskapelig(e) publikasjon(er) eller manuskript(er) innen ernærings- og folkehelseforskning
 • motivasjon for stillingen
 • kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet

Vi tilbyr

 • å bli del av det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition
 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 482 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer (kan ettersendes hvis det ikke foreligger før fristen)
 • Liste over publikasjoner
 • Motivasjonsbrev for stillingen

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 9. oktober 2021.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS