LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i sykepleie

Søknadsfrist: 27.10.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i sykepleie for en periode på tre år, eventuelt fire år med arbeidsplikt. Stillingen er organisatorisk knyttet til Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stipendiaten vil være tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap.

Arbeidsoppgaver

Tema for stipendiaten vil være fagområdet sykepleie. Prosjektet er tilknyttet et pågående prosjekt ved Universitetet i Agder, hvor det er utviklet en prosjektplan. Tittel på prosjektet er: Care in Organ Donation – relatives’ and ICU personnel’s perspectives.

 Bakgrunn: 

Ved utgangen av 2022 ventet 1759 nordiske pasienter på et livgivende organ fra avdød organdonor. Norge er med i det nordisk samarbeidet Scandiatransplant. Alle mennesker kan i løpet av livet komme i en situasjon der man blir spurt om ens nære pårørende ville sagt ja til å bli organdonor. Intensivpersonalets oppgaver ved informasjon og omsorg i intensivavdelingen er avgjørende for pårørendes opplevelse, og kan være utslagsgivende for deres beslutning i organdonasjonsprosessen. Godt samarbeid med pårørende er avgjørende. Det mangler forskning på pårørendes tilfredshet med organdonasjonsprosesser i Skandinavia og intensivpersonalets selvrapporterte kompetanse i slike prosesser. Hensikten med doktorgradsarbeidet er å undersøke pårørende og intensivpersonalets erfaringer med organdonasjonsprosessen i skandinaviske intensivavdelinger. Kunnskapen vil bli brukt til å forbedre klinisk praksis ved å anerkjenne betydningen av familieinvolvering, og med bakgrunn i ny kunnskap utvikle målrettede tiltak for fremtidige pårørende.

Mer informasjon om krav til prosjektet fås ved henvendelse til:

 • Førsteamanuensis Gro Frivold gro.frivold@uia.no

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs Ph.D.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Prosjektet er finansiert av Norsk sykepleierforbund og det stilles derfor krav om at søker er medlem.

Ved spørsmål om Ph.d.-programmet kontakt eli.andas@uia.no

Utfyllende regler for Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Søkeren skal legge ved et motivasjonsbrev for stillingen med utgangspunkt i tema for prosjektet på inntil 3 sider. Det er viktig at søker redegjør for erfaring som kan være relevant for tema.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad i sykepleie og master eller videreutdanning i intensivsykepleie
 • Hovedfag/mastergrad/embetseksamen, helsevitenskap eller psykososial helse hvis en ikke har master i intensivsykepleie.
 • Klinisk erfaring fra intensivavdeling der organdonasjon og ivaretakelse av pårørende inngår.

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Personlige egenskaper

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • motivasjonsbrev på maksimalt 3 sider, inklusiv litteraturliste.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 27. oktober 2023.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS