LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i avansert klinisk allmennsykepleie

Søknadsfrist: 31.08.2024

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser.Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder. 

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat (ph.d.-kandidat) i avansert klinisk allmennsykepleie for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25% arbeidsplikt. Stillingen er organisatorisk knyttet til Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. 

Doktorgradsstipendiaten vil være koblet til forskningsgruppen Praksisnær forskning og utvikling i og med Kommunenes Helse- og omsorgs Tjenester (PraKHT). Hovedveileder for stipendiaten vil være professor Randi Eikeland.

Arbeidsoppgaver

Tema for stipendiaten vil være fagområdet avansert klinisk allmennsykepleie (AKS). Ph.d.-prosjektet har som formål om å utvikle kunnskap om hvordan AKS rollen mottas og bidrar i det å løse utfordringer i kommunehelsetjenesten. Aktuelle tilnærminger til prosjektet kan være å utforske hvordan AKS er organisert og arbeider i helsetjenestene og hvordan ledere, andre helseprofesjoner, pasienter og pårørende opplever å samarbeide med en AKS i den kliniske hverdagen. Det tas sikte på tett samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

Det er utviklet en tematisk innramming (betenkning) for prosjektet som kan fås ved henvendelse til Randi Eikeland randi.eikeland@uia.no, Kristin Jeppestøl kristin.jeppestol@uia.no eller Torunn Kitty Vatnøy torunn.vatnoy@uia.no. Stipendiaten skal gjennomføre et forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i den tematiske innrammingen. 

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs Ph.D.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. med spesialisering i Helse- og sykepleievitenskap. Ved spørsmål om Ph.d.-programmet kontakt eli.andas@uia.no

Utfyllende regler for Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad i sykepleie, og fortrinnsvis master i avansert klinisk allmennsykepleie.
 • Hvis søker ikke har mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie kan hovedfag/mastergrad/embetseksamen i helsevitenskap eller sykepleievitenskap vurderes tilsvarende. Søkere som er i ferd med å fullføre masteroppgaven sin er også velkomne til å søke stillingen.

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider. Det kreves karakteren B eller bedre på masteroppgaven for opptak til ph.d.-utdanningen. 

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring fra kommunehelsetjenesten.

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig 
 • Evne til å samarbeide
 • Analytiske evner
 • Skriftlig formidlingsevne
 • Gjennomføringsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring. 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • attester
 • følgebrev med din motivasjon for denne stillingen (maks én side/500 ord) og en refleksjon ((maks tre sider, litteraturliste kommer i tillegg) som skisserer en mulig retning for forskningsprosjektet og metodiske tilnærminger innenfor forskningstemaene beskrevet ovenfor og i den tematiske innrammingen som kan fås ved henvendelse
 • kopi av masteroppgave/hovedfagsoppgave. De som er i ferd med å fullføre masteroppgaven kan legge ved et utvidet sammendrag av oppgaven, samt en uttalelse om planene for å fullføre oppgaven. Dokumentasjon på fullført mastergrad må fremlegges før tiltredelse.
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 31. august 2024.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen: 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS