Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Seniorrådgiver - Fakultet for samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 13.04.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig fast 100% stilling som seniorrådgiver (administrativ koordinator). Tiltredelse snarest etter avtale. Stillingen er knyttet til Centre for Integrated Emergency Management og Centre for Digital Transformation. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) er et tverrfaglig forskningssenter som fokuserer på hvordan ny teknologi kan bidra til effektiv beredskap og krisehåndtering. CIEM ble etablert i 2011, og representerer ett av UiA toppsatsingsområder. Senteret involverer ca. 20 forskere fra Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi og realfag, og har en omfattende prosjektportefølje med utstrakt internasjonalt samarbeid.

Centre for Digital Transformation (CeDiT) er et nytt forskningsinitiativ fra Fakultet for samfunnsvitenskap. Senteret forsker på hvilke konsekvenser digitaliseringen har og kan ha på samfunnet og på samfunnets institusjoner, og har som mål å etablere seg som et internasjonalt ledende miljø for samfunnsrettet forskning knyttet til digital transformasjon. Senteret involverer over 40 forskere og har en voksende portefølje.

Fakultet for samfunnsvitenskap har ca. 120 tilsatte og er organisert i 4 institutter, Senter for likestilling og en EVU-enhet. Seniorrådgiveren vil være plassert i, og en del av fagfellesskaper ved Institutt for informasjonssystemer.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en initiativrik person som kan ta ansvar for administrativ koordinering og oppfølging av aktivitetene ved disse to sentrene. Arbeidsoppgavene vil være varierte, og vil blant annet omfatte følgende:

 • rådgivning og administrativ støtte for vitenskapelig ledelse ved de to sentrene
 • bistå prosjektledere i søknadsprosess og gjennomføring av prosjekter
 • organisere workshops og andre samlinger
 • utvikle og oppdatere senternes nettsider og sosiale medier, blant annet utarbeidelse og publisering av nyhetssaker
 • søke om interne støttemidler fra UiA (f.eks. prosjektutviklingsmidler, konferansestøtte, støtte til gjesteforskere)
 • produsere brosjyrer og annet infomateriell
 • internkommunikasjon og møtestøtte i senterne
 • følge med på å informere sentrene om pågående og kommende programmer og kilder til forskningsfinansiering (Norge, EU mv), og holde oversikt over aktuelle søknadsfrister

Nødvendige kvalifikasjoner

 • mastergrad innenfor relevant fagområde, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskapelige fag
 • gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy
 • gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • kjennskap til forskningsfinansieringssystemer nasjonalt og internasjonalt
 • relevant arbeidserfaring

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra prosjekt- og søknadsarbeid
 • erfaring fra prosjektledelse
 • erfaring med bruk av sosiale medier som strategisk kommunikasjonsverktøy
 • erfaring fra utdannings-/universitetssektoren

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • serviceinnstilling
 • fleksibilitet
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • evne til å ta initiativ og bygge nettverk

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i er mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364, kr. 552.800 – 605.500 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 13.04.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen