LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat - Fakultet for humaniora og pedagogikk

Søknadsfrist: 03.01.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig inntil 17 midlertidige 100% stillinger som doktorgradsstipendiat for en periode på tre år, evt. fire år med 25 % pliktarbeid. Stillingene er knyttet til henholdsvis Institutt for fremmedspråk og oversettelse, Institutt for nordisk og mediefag, Institutt for pedagogikk og Institutt for religion, filosofi og historie.

Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tidspunkt for tiltredelse er fortrinnsvis 1. august 2022, men en annen dato kan eventuelt avtales med Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Fakultetet har for tiden ca. 280 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 50 stipendiater.

Nærmere beskrivelse av fakultetet finnes her.

Det er ønskelig at stipendiatene knyttes til en av fakultetets forskningsgrupper. Søkerne oppfordres til å ta kontakt med spesialiseringsleder innenfor ønsket spesialisering med sikte på å få avklart om søkerens forskningstema er relevant for fakultetet, og hvorvidt fakultetet har veiledningskompetanse og -kapasitet på forskningsfeltet.

Fakultet har en omfattende undervisnings- og forskningsportefølje knyttet til utdanningsfeltet. Søkere med forskningsinteresser rettet mot dette feltet kan derfor også søke. Det samme gjelder søkere med prosjekter og forskningsinteresser som ikke har en umiddelbar tilknytning til spesialiseringene, men likevel ligger klart innenfor fakultetets fagprofil.

Arbeidsoppgaver

Stillingene er knyttet til fakultetets ph.d.-program, som har fire spesialiseringer: spesialisering i litteraturvitenskap, spesialisering i pedagogikk, spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn og spesialisering i språkvitenskap.

Doktorgradsutdanningen er en veiledet forskerutdanning. Ph.d.-kandidatene får formell opplæring og veiledning som gir dem en bred faglig innsikt både teoretisk og metodisk, og en videre fordypning slik at de blir i stand til å utføre selvstendig forskning. Det forventes at stipendiatene oppholder seg ved universitetet en vesentlig del av den effektive arbeidstiden.

Nærmere opplysninger om fakultetets ph.d.-program med spesialiseringene.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.
 • Søkere må ha mastergrad/hovedfag eller tilsvarende innenfor det relevante fagområdet med karakteren B eller bedre på masteroppgaven/hovedoppgaven.
 • Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Mer informasjon finnes her.
 • Masterstudenter som avlegger graden sin innen 2021 kan også søke. Ved innstilling vil sistnevnte vil få betinget tilbud om stilling. Endelig opptak og ansettelse forutsetter avlagt mastergrad med minimum B.

Opplysninger om opptak på ph.d.-programmet fås ved henvendelse til Fakultet for humaniora og pedagogikk, ph.d.-rådgiver Lise Moss, e-post: [email protected], tlf. +47 38 14 20 58

Ønskede kvalifikasjoner

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen, oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider samt dokumenterte utviklingsarbeider.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Stillingen krever evne til å arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 491 200 brutto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten, skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV med attester og inntil 3 referanser
 • vitnemål med karakterer (kan ettersendes hvis det ikke foreligger før fristen)
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • eventuelle publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave/hovedfagsoppgave), samt liste over disse
 • motivasjonsbrev for stillingen
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider, eksklusive litteraturliste

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider eksklusive litteraturliste og skal presentere og drøfte bakgrunnen for tema, teoriperspektiver, forskningsspørsmål og metoder innenfor den gitte rammen. En framdriftsplan for fullføring av doktorgraden innen normert tid skal også presenteres i prosjektbeskrivelsen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søknadsfrist: 03.01.2022

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

- spesialiseringsleder for pedagogikk, professor Turid Skarre Aasebø, tel.: +47 38 14 12 28, e-post: [email protected],

- spesialiseringsleder for litteraturvitenskap, professor Unni Langås, tel.: 38 14 20 75, e-post [email protected]

- spesialiseringsleder for religion, etikk, historie og samfunn, professor Pål Ketil Botvar, tel. 38 14 17 15, e-post [email protected];

- spesialiseringsleder for språkvitenskap, professor Gro-Renée Rambø, tel 38 14 21 32, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

- HR-seniorrådgiver Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, mobil 951 83 570 e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS