LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver ved UiA karriere

Søknadsfrist: 27.12.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.


Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig et vikariat på et år i 100 % stilling som rådgiver ved UiA karriere ,som er en del av seksjon for utdanningskvalitet og livslang læring ved Utdanningsavdelingen. UiA Karriere støtter studentene i overgangen fra studier til arbeidsliv. Faggruppen består av tre ansatte som jobber med å øke studentenes arbeidslivsrelevans gjennom studiene og tilbyr informasjonstjenester og ulike former for karriereveiledning.

Som rådgiver vil du arbeide med oppgaver knyttet til stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans og være koordinator for samarbeidsportalen UiA kompetansetorget. Gjennom Kompetansetorget settes akademisk teori i praksis, når studenter og arbeidsliv møter hverandre gjennom oppgavesamarbeid og relevante stillinger.

Stillingen innebærer tett samarbeid med studenter, fagmiljøene og ulike aktører i arbeidslivet. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men det forventes også tilstedeværelse ved Campus Grimstad. Den som tilsettes vil rapportere til seksjonsleder i Utdanningsavdelingen. Tiltredelse 1. mars 2024 eller etter avtale.

Utdanningsavdelingen består av ca. 70 medarbeidere. Avdelingen har, i samarbeid med fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, ansvar for strategisk utvikling og drift av ulike støttetjenester på utdanningsområdet.

Arbeidsoppgaver

 • daglig drift av uia.no/Kompetansetorget og koble henvendelser fra studenter, arbeidsgivere og fagmiljøene
 • markeds- og kommunikasjonsarbeid for økt studentsamarbeid som treffer målgruppene arbeidslivet, studenter og vitenskaplig ansatte ved UiA
 • utvikle støttetjenester for fakultetene som bidrar til målsetningen om mer og bedre arbeidslivsrelvante studier
 • følge opp og koordinere avtaler på institusjonsnivå om studentsamarbeid og styrke UiAs relasjoner med nåværende og fremtidige samarbeidspartnere
 • samarbeide med fagmiljø og linjeforeninger om arrangementer hvor student og arbeidslivet møtes, og bistå i arbeidet med UiA Karriereuka og andre karrieredager 
 • andre oppgaver avhengig av behov og kompetanse

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på masternivå. Relevant kompetanse og/eller arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • relevant arbeidserfaring
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • erfaring med relasjonsbyggende arbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med arbeid i høyere utdanning
 • god kjennskap til arbeidsliv og arbeidsmarked i regionen
 • erfaring med tjenestedesign og prosessledelse

Personlige egenskaper

 • selvstendig
 • evne til å håndtere mange oppgaver samtidig
 • gode samarbeidsevner
 • initiativrik og utviklingsorientert
 • evne til strategisk og analytisk tenkning
 • fleksibel
 • resultatorientert og har god gjennomføringsevne

Personlige egenskaper og motivasjon for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon 
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø 
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud 
 • fleksibel arbeidstid 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 

Mer om UiA som arbeidsplass

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver kr. 600 000 – 650 000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder. 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet. 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen". 

Søknadsfrist: 27.12.23

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen eller søknadsprosessen: 

 • Seksjonsleder, Utdanningskvalitet og livslang læring, Geir Torstveit, mobil 48 89 84 09, e-post geir.torstveit@uia.no
 • Koordinator UiA Karriere, seksjon for utdanningskvalitet og livslang læring, Silje Holteberg, mobil 982 51 789, e-post silje.holteberg@uia.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS