LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver - Studentinnovasjon

Søknadsfrist: 04.10.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Har du lyst til å bidra til innovasjon blant studentene på UiA?

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling som rådgiver ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen med et særlig ansvar for driften av studentinkubatoren, UiA nyskaping.

Forsknings – og innovasjonsavdelingen er sentral i å utvikle og gjennomføre universitetets strategi innenfor forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon. Avdelingen har bla ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning, prosjektutvikling, forskningsetikk, IPR, personvern og forskerutdanning. Avdelingen har i tillegg ansvar for UiAs innovasjonssatsing hvor målet er å akselerere innovasjon blant ansatte og studenter, samt CoLAB som er et kreativt læringssenter for samskaping, kunnskapsdeling og nytenkning. Universitetsbiblioteket tilligger også Forsknings- og innovasjonsavdelingen og vi er til sammen 55 kollegaer. Avdelingen samarbeider tett med toppledelsen, fakultetene, andre enheter ved UiA og med offentlig og private regionale aktører.

UiA Nyskaping er universitetets strategiske satsing på studentinnovasjon. Det har siden oppstarten vært mange prosjekter, og målet er å videreutvikle et studentmiljø for nyskaping på UiA i samarbeid med Senter for Entreprenørskap. UiA Nyskaping er et lavterskeltilbud til studenter hvor det jobbes for å tilpasse et innovasjonsløp for det enkelte prosjekt. Vedkommende som tilsettes vil inngå i et team, i[email protected], og med kollegaer som jobber med kommersialisering av forskningsresultater og realisering av innovasjonspotensialet til UiA. [email protected]– teamet er sentrale i realiseringen av handlingsplanen for forsknings, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon som vedtas denne høsten.

Arbeidssted er campus Kristiansand, men det forventes også betydelig tilstedeværelse på campus Grimstad. Den som tilsettes rapporterer til forsknings- og innovasjonsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • utvikling og drift av studentinkubatoren på campus Kristiansand og på campus Grimstad
 • rekruttering og oppfølgning av studentprosjekter
 • utvikling, rekruttering til og oppfølging av studentmentorprogrammet, i samarbeid med [email protected]
 • utvikling, rekruttering til og tilrettelegging av næringslivsmentorprogrammet
 • bygge og videreutvikle nettverket rundt UiA Nyskaping, internt og eksternt i samarbeid med [email protected]
 • planlegging og utførelse av strategiske aktiviteter ved UiA Nyskaping
 • kommunikasjonsansvar for UiA Nyskaping, herunder redaksjonelt ansvar for digitale medier i samarbeid med, [email protected] og kommunikasjonsavdelingen ved UiA
 • periodiske evalueringer og presentasjoner av UiA Nyskaping

Andre oppgaver kan tillegges stillingen i tråd med videreutvikling av innovasjonsaktiviteter på UiA.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning fortrinnsvis innen økonomi/innovasjon eller andre relevante utdanninger på masternivå. Relevant kompetanse og/eller arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • god kjennskap til økosystemet for nyskaping på Agder
 • god kunnskap om kommersialiseringsprosesser
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra studentveiledning
 • prosjektledelse, erfaring med entreprenørskap og/eller gründervirksomhet

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • god formidlingsevne skriftlig og muntlig
 • gode rådgivningsevner og interesse for studenter
 • relasjonsbygger
 • resultatorientert
 • serviceinnstilt
 • evne til å arbeide selvstendig
 • gjennomføringsevne

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • fleksibel arbeidstid
 • godt og dynamisk arbeidsmiljø
 • gode velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90 500, rådgiver kode 1434 kr. 574 700 – 630 000 brutto pr. år For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 04.10.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Forsknings- og innovasjonsdirektør Ann Camilla Schulze-Krogh, tlf. 38 14 19 91, e-post: [email protected]
 • Leder for Senter for Entreprenørskap Bjørn-Tore Flåten, tlf. 38 14 23 12, e-post: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Universitetsbibliotekar Snorre Halvor Djupedal, tlf. 38 14 17 33, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS