LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver - norsk språkopplæring

Søknadsfrist: 15.01.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 50 % stilling som rådgiver i norsk språkopplæring.

Stillingen er knyttet til UiA PULS, som er en del av Utdanningsavdelingen. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand. Norsk språkopplæring vil også foregå ved Campus Grimstad. Tiltredelse snarest mulig. Stillingen rapporterer til leder av UiA PULS.

UiA PULS har som hovedoppgave å fremme universitetspedagogisk utvikling og forskning ved Universitetet i Agder, og å støtte bruk og utvikling av ny teknologi i undervisningen. I tillegg har UiA PULS opplæringsansvar for norskopplæring for ansatte og utvalgte studentgrupper.

Universitetsstyret vedtok i møte 15.09.2021 nye språkpolitiske retningslinjer for Universitetet i Agder. For å følge opp språkpolitikken ble det vedtatt å etablere et språkpolitisk utvalg.

Det språkpolitiske utvalget skal:

 • være universitets rådgivende utvalg for språkpolitikk og fremme bevissthet om språkpolitiske spørsmål
 • ha oversikt over og gi råd om universitetets rolle og plikter for å fremme norsk språk og språkutvikling
 • arbeide for at de språkpolitiske retningslinjene ved UiA blir gjennomført
 • foreslå tiltak som kan bidra til å styrke kvaliteten på språkpraksis
 • ha oversikt over de ulike språktjeneste-ressursene som finnes på UiA
 • fremme arbeid med fagterminologiarbeid på UiA   

Det språkpolitiske utvalget oppnevnes av rektor for tre år av gangen og består av inntil ni medlemmer.. Utvalget skal utarbeide handlingsplaner og rapportere til universitetsstyret. Den som ansettes vil være sekretær for utvalget, og vil være saksbehandler for utvalget og skal tilrettelegge for administrativ oppfølging av de språkpolitiske retningslinjene.

Den som tilsettes vil også inngå i et team som gir opplæring i norsk språk og kultur for ansatte og studenter som ikke snakker/behersker norsk skriftlig/muntlig språk.

Norskopplæringen ved UiA skal bygge på «Det felles europeiske rammeverket for språk».

Rammeverket beskriver hvilke kunnskaper og ferdigheter man må utvikle for å kunne kommunisere effektivt på et språk.

Arbeidsoppgaver

 • saksforberedelse og sekretæroppgaver for språkpolitisk utvalg ved UiA
 • tilrettelegge for oppfølging av vedtatte språkpolitiske retningslinjer ved UiA
 • holde norskkurs på A1, A2, B1, B2 nivå for ansatte som ikke snakker/behersker norsk
 • samarbeide med fakultetene og administrative avdelinger om språkopplæring

Nødvendige kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå innen relevant fagområde. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • svært gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • erfaring fra kursvirksomhet/undervisning av voksne deltakere
 • god formidlingsevne og pedagogiske ferdigheter

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant praksis
 • gode digitale ferdigheter
 • erfaring med utredningsarbeid

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 516 100-583 500 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 15.01.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Avdelingsdirektør John Olav Bjørnestad tlf. 38 14 18 30, mobil 412 02 016, e-post [email protected]
 • Rådgiver Kristin Andersen Håland, mobil 469 13 550, e-post [email protected]

For spørsmål om ansettelsesprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS