LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver innen markedsføring av fleksible utdanningstilbud og UiA Videre

Søknadsfrist: 01.01.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver innen markedsføring og studentrekruttering for UiA Videre med tiltredelse snarest/etter avtale. Stillingen er knyttet til Kommunikasjonsavdelingen. Arbeidssted for tiden er Campus Kristiansand, men tilstedeværelse ved Campus Grimstad forventes også.

Kommunikasjonsavdelingen ved UiA har et dokumentert godt arbeidsmiljø med mange høyt kompetente medarbeidere på sine områder. Vi samarbeider tett med UiAs fakulteter, utdanningsavdelingen og den øvrige administrasjonen, noe som blir avgjørende for denne stillingen.

Fleksible utdanningstilbud, utdanninger som for eksempel kan tas ved siden av jobb og andre forpliktelser, er en satsing og et vekstområde på UiA. Den vi ansetter i denne nyopprettede stillingen vil inngå i UiAs studentrekrutteringsgruppe, men ha særlig ansvar for markedsføring av UiAs fleksible studietilbud under merkevaren UiA Videre. Som del av kommunikasjonsavdelingen har du særlig ansvar for markedsføring av hele bredden av tilbudene under UiA Videre, men skal også bistå fakultetene i å synliggjøre enkelttilbud overfor relevante målgrupper.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og praktisk arbeid med studentrekruttering til fleksible utdanninger og markedsføring av UiA Videre
 • Være sentral koordinator for markedsføringen av UiA Videre i samarbeid med fakulteter, utdanningsavdelingen og øvrig administrasjon
 • Bistå fakultetene i planlegging, gjennomføring og analyse av markedsføringskampanjer for fleksible studietilbud
 • Utvikle og vedlikeholde digital kommunikasjon knyttet til UiA Videre, inkludert nettsider og sosiale medier
 • Måle og analysere effekten av markedsføringsaktiviteter, og bidra i utviklingen av hvordan UiA jobber med studentrekruttering
 • Bidra til å knytte arbeidet tett til UiAs alumniaktiviteter og bidra innen kommunikasjonsavdelingens øvrige ansvarsområder

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Fullført mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen kommunikasjon, markedsføring eller andre relevante fag. Relevant kompetanse og/eller arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Arbeidserfaring innen digital markedsføring på relevante plattformer (Meta, LinkedIn, Snapchat, o.l.) og strategisk merkevarebygging, fortrinnsvis fra byrå eller større organisasjon
 • Arbeidserfaring innen webarbeid og strategisk bruk av sosiale medier
 • Gode digitale ferdigheter når det kommer til innholdsproduksjon (tekst, bilde, video)
 • Svært gode språkferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og meget god på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren, for eksempel gjennom arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og effektiv
 • Strukturert
 • Kreativ
 • Gode samarbeidsevner og relasjonsskapende
 • Robust i møte med høye og ulike forventninger

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.500, kode 1434 Rådgiver, kr.600 000 – 645 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 01.01.24

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen eller søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS